มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฟังธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการและสมาธิเบื้องต้น

7 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมฟังธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการและสมาธิเบื้องต้น 

นายฉัตรมงคล ซาคุณ ประธานชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการ และ สมาธิเบื้องต้นในวันเสาร์ที่ 29กรกฎาคม2560 เวลา 9.00-11.00น ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น15  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระเมตตาจากพระอาจารย์มนูญ คุตฺตธมฺโม (หลวงพี่แอ๊ด) นักธรรมเอก ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระวิทยากรอบรมเยาวชนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ พระอาจารย์เทศน์สอนวิชาพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นพระวิทยากร ผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 086-441-4315

 

กำหนดการ

09.00 ลงทะเบียน

09.30-09.50 สวดมนต์บทธัมมจักรกัปวัตนสูตร

09.50-10.00ทำสมาธิ

10.00-11.00. ร่วมฟังธรรม

 

ภาพ - ข้อมูล: นายฉัตรมงคล ซาคุณ ประธานชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                  

ข่าว :           นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์

                  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5358178 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558