ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทีม OMG โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยชนะการประกวดเต้นประกอบเพลง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2560

27 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยชนะการประกวดเต้นประกอบเพลง

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นางวรารัตน์ หมอดู อาจารย์ประจำวิชาการงานอาชีพ  ในนามผู้ควบคุมทีม นักเรียนผู้ร่วมการประกวดเต้นประกอบทีม ตัวแทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเต้นประกอบเพลง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการแข่งขันปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีม โอ้่ มาย ก้อด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถม  การแข่งขันเต้นประกอบเพลงระดับประถม วันต่อต้านยาเสพติดโลก  จังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี 2560 โดยมี นางวรารัตน์  หมอดู   และนายจักรกฤษ์  แสนใจ  เป็นผู้ควบคุมทีม และ นายธนังกร   ธัญกรพิสิษฐ์  เป็นผู้ฝึกสอน  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้


                                      ภาพ – ข้อมูล: นางวรารัตน์ หมอดู อาจารย์ประจำวิชาการงานอาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


................................................................................................................................................................................................

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4538982 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558