มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทีม OMG โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยชนะการประกวดเต้นประกอบเพลง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2560

27 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยชนะการประกวดเต้นประกอบเพลง

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นางวรารัตน์ หมอดู อาจารย์ประจำวิชาการงานอาชีพ  ในนามผู้ควบคุมทีม นักเรียนผู้ร่วมการประกวดเต้นประกอบทีม ตัวแทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเต้นประกอบเพลง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการแข่งขันปรากฎว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีม โอ้่ มาย ก้อด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถม  การแข่งขันเต้นประกอบเพลงระดับประถม วันต่อต้านยาเสพติดโลก  จังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี 2560 โดยมี นางวรารัตน์  หมอดู   และนายจักรกฤษ์  แสนใจ  เป็นผู้ควบคุมทีม และ นายธนังกร   ธัญกรพิสิษฐ์  เป็นผู้ฝึกสอน  ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้


                                      ภาพ – ข้อมูล: นางวรารัตน์ หมอดู อาจารย์ประจำวิชาการงานอาชีพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


................................................................................................................................................................................................

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5344754 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558