ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียน หลอมใจ และพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

25 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียน หลอมใจ

และพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดพิธีหล่อเทียน หลอมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560   ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนศรัทธาประชาชนร่วมทำบุญบูชาแผ่นเทียนตามจุดร่วมทำบุญภายในมหาวิทยาลัยได้แก่ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด และสำนักงานคณะทุกคณะ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบูชาแผ่นเทียนและร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาในพิธีหล่อเทียน หลอมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

       ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีแห่เทียนพรรษา นำพาอิ่มใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560 น้อมถวาย ณ วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตั้งขบวนบริเวณด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลา 09.00 น. เคลื่อนขบวนไปยังวัดกู่เต้า เวลา 09.39 น. จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศรัทธาประชาชนร่วมพิธีในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  053-885-860 หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.culture.cmru.ac.th

 

ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

                 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


-----------------------------------------------------------------------

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (ดี)

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4538980 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558