มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

23 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต               นายสยาม  กันหาลิลา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีภาวะขาดแคลนโลหิตในการรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ ลานร่มฉัตร (ด้านข้างสำนักทะเบียนและประมวลผล) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ที่มาข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472707 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558