มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560

20 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความห่วงใยนักศึกษาในด้านสุขภาพซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุแต่ไม่ได้รับสวัสดิการเนื่องจากไม่ได้สมัครทำประกันอุบัติเหตุมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบริษัทเพื่อทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครทำประกันอุบัติเหตุได้ทั้งรายบุคคลหรือเป็นหมู่เรียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยจะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่วันถัดจากวันสมัครไป 1 วัน  ตั้งแต่เวลา 12.01 น. ติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-441 หรือ 053-885-696 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.offstu.cmru.ac.th


ข้อมูล: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ >> Click

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476702 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558