มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ทัพนักกีฬารั้วดำ - เหลือง มร.ชม. ร่วมกิีฬาบุคลากร สกอ. "พะเยาเกมส์"

13 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ทัพนักกีฬารั้วดำ - เหลือง มร.ชม. ร่วมกิีฬาบุคลากร สกอ. "พะเยาเกมส์"

                 


---> ทัพนักกีฬารั้วดำ – เหลือง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา "พะเยาเกมส์" วันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งคณาจารย์และบุคลากรจากรั้วดำ - เหลือง เข้าร่วมจำนวน 9 ชนิดกีฬา รวมจำนวน 90 กว่าคน ได้แก่ ฟุตบอล  กรีฑา  เซปักตะกร้อ  เทเบิลเทนนิส  เปตอง  แบดมินตัน กอล์ฟ  หมากรุกไทย  และจักรยานเพื่อสุขภาพ

---> โดยเมื่อวานนี้ในการแข่งขันกรีฑา ขว้างจักรหญิง อายุไม่เกิน 29 ปี อาจารย์อรทัย อินทะวงค์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถคว้าเหรียญเงินมาครอง ตามมาด้วยผลงานของอาจารย์ ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์  ขึ้นแท่นคว้าเหรียญทองมาให้ชาวราชภัฏเชียงใหม่ได้ชื่นใจ จากการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร หญิง รุ่นอายุ 40 – 44 ปี ขณะที่ อาจารย์วรารัตน์  หมอดู อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเส้นชัยเป็นอันดับสอง คว้าเหรียญเงินมาครองในการแข่งขันรายการเดียวกัน ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกรีฑา มีขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ขอขอบคุณภาพ / ข้อมูล : คุณธนะโชค สันต์สวัสดิ์  , คุณสมเด็จ  ภิมายกุล , คุณโกวิท จอมคำ

                 

           


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472713 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558