มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

1 มิถุนายน 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศเลขที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ในวันที่ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัคร ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน ๑ ราย โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

                  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ วันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476704 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558