มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2560

1 มิถุนายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

แก้ไขวันเวลาการรับสมัคร


ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
  1. ให้ผู้สมัครลงทะเบียนออนไลน์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร ลงทะเบียนสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Click! 
  2. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  Click! กรอกรายละเอียดและเตรียมเอกสารต่างๆตามที่กำหนด
  3. นำใบสมัครและหลักฐานเอกสารต่างๆตามที่กำหนดพร้อมค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท ยื่นสมัครที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันเวลาเปิดทำการราชการ 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร.053885505


รายละเอียดการรับสมัคร คลิก >> http://www.edu.cmru.ac.th/webedu2013/index.php?option=Publish&action=Show-Publish&id=0000000295


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่แหล่งที่มาโดยคลิกที่ >>  
ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา ๒๕๖๐ 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472713 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558