มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560

19 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้แทนจากกองอาคารสถานที่ กองคลัง  สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน  กองพัฒนานักศึกษา และงานประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและเตรียมการขั้นตอนการรับรายงานตัวและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่เพื่อรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งมีกำหนดรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  โดยยังได้นำผู้ร่วมประชุมสำรวจพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อวางแผนผังในการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 จะสอบคัดเลือกระหว่าง  วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 นี้

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน  

                 นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5344880 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558