มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

16 พฤษภาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศเลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ในวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัคร ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน ๑ ราย แต่เสนอรายละเอียด และเงื่อนไข การประกันสุขภาพไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกการประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และจะประกาศรับสมัครคัดเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่ง

                  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472708 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558