มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

11 พฤษภาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  ตามประกาศเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 16.30 น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ราย โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)   เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่    ประจำปีการศึกษา 2560

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4904282 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558