มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดโครงการ“ตลาดนัดชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เชิญชวนประชาชนร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า 8 พฤษภาคม นี้ ณ บริเวณลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดโครงการ“ตลาดนัดชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง”

ประจำเดือน พฤษภาคม  2560

เชิญชวนประชาชนร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า 8 พฤษภาคม นี้

ณ บริเวณลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


          นางสาวอรวรารัศมิ์  สุนิพัฒน์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้ดำเนินการเปิดโครงการ “ตลาดนัดชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้กำหนดจัดโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 - เดือนมีนาคม 2560 ทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

          ทั้งนี้ เนื่องจากในวันจันทร์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2560 ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา ดังนั้น สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สอนจึงขอเลื่อนโครงการ ตลาดนัดชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จากเดิมมีกำหนดจัดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 แทน จึงขอเชิญชวนประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่และประชาชนที่สนใจร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าดีราคาประหยัด ทั้งอาหาร เสื้อผ้า พืชผักปลอดสารพิษ ได้ในเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมออกร้านเพื่อจำหน่ายสินค้า สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน หมายเลขโทรศัพท์  053-885-367-8    

          และขอเชิญชวนร่วมโครงการ “ตลาดนัดชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง”   ตามกำหนดการประจำเดือนดังนี้

เดือนมิถุนายน 2560 :วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

เดือนกรกฎาคม 2560 :วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

เดือนสิงหาคม 2560 : วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

เดือนกันยายน2560 : วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

เดือนตุลาคม 2560 : วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

เดือนพฤศจิกายน 2560 : วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

เดือนธันวาคม 2560 : วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

เดือนมกราคม 2561: วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561

เดือนกุมภาพันธ์ 2560: วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

เดือนมีนาคม 2561 : วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

ข้อมูล: สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ - ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5240462 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558