มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬา มรภ. ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการแข่งขันกีฬาประเพณี เจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8 "พิงคนครเกมส์"

2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬา มรภ. ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการแข่งขันกีฬาประเพณี

เจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8 "พิงคนครเกมส์"นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการงานแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8 พิงคนครเกมส์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2560 โดยนายกสโมสรบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้่รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 8 "พิงคนครเกมส์" ดังนั้น ในฐานะเจ้าภาพ จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้น  ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับคณะกรรมการทุกฝ่ายประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ รักษาความปลอดภัย และการจราจร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทัพนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขัน โดยมีกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5240462 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558