มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนชาวรั้วดำเหลืองร่วมกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย แชะ & แชร์ @ CMRU Library ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ Library in my mind

 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม การประกวดภาพถ่าย แชะ แชร์  @ CMRU Library ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ Library in my mind โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรของ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งภาพถ่ายที่สื่อถึงมุมมองสุดประทับใจ สวยงามเต็มเปี่ยมด้วยความทรงจำที่ดี ที่มีต่อสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  รูปแบบของไฟล์ที่ส่งต้องอยู่ใน Format JPG หรือ file jpeg  โดยเป็นภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง (ไม่ต่ำกว่า 1800 pixels)ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับสีและตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้นได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้ต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อหรือต่อเติมภาพ ไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ หรือกราฟิกใดๆ บนภาพ ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นเป็นอันขาด ผู้สมัครสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ ไม่เกินคนละ 5 ภาพ สอดคล้องกับแนวคิดและหัวข้อที่สำนักหอสมุดกำหนด เป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 3 รางวัล  รางวัลละ 200 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์                                สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทางwww.lib.cmru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ติดต่อประสานงาน นางสาวฐิติกา  อาษากิจ และ นางสาวอรวรา  ใสคำ โทรศัพท์ : 053-885902 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
      ภาพ - ข้อมูล: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ดูรายละเอียด >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257183 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558