มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สาวน้อย รร.สาธิตฯ คว้า 2 รางวัล การประกวดเวทีหนูน้อยชายแดนใต้

17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 


สาวน้อย รร.สาธิตฯ คว้า 2 รางวัล การประกวดเวทีหนูน้อยชายแดนใต้

ด.ญ.ฐิติรัตน์   ชุมพลอนันต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด หนูน้อยชายแดนใต้ เมื่อวันที่14-15 กุมภาพันธ์  2560 ในงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.  หนึ่งในโครงการเทสโก้โลตัสประชารัฐร่วมใจ ณ เทสโก้โลตัส สาขาเชียงใหม่คำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางวรารัตน์ หมอดู ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ควบคุม

ภาพ - ข้อมูล: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5010552 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558