มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๑๒ จุด พร้อมติดตั้ง

8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด        จำนวน ๑๑๒ จุด พร้อมติดตั้ง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  ราย นั้น


               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๑๒ จุด  พร้อมติดตั้ง 

 บริษัท ทีเอ็นเอส เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด

๙๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท 


ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5014904 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558