มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น 1-6 อาคาร 2

8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
 

                                                                                               ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

--------------------------------------

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ถึง 6 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 รายนั้น

ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้

 

 

 
                   เป็นราคาที่รวม VAT                         เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

ปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น 1 ถึง 6 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

บริษัท ซุปเปอร์คูลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1,280,000.00 บาท

 

 

                                       ประกาศ  ณ วันที่  7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560

 

 

 

                                                             (นายถนัด  บุญชัย)

                                        รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5344895 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558