มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างจัดทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ

6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

             

               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  ราย นั้น


               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

รายการที่พิจารณา

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

จัดทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ

 บริษัท สมาร์ท โคตติ้ง แอนด์

  เซอร์วิส จำกัด

๔๘๗,๑๗๑.๐๐  บาท 


ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4837010 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558