มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ยกเลิกประกาศซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

 

          เนื่องจากการเสนอรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๙ รายการ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเสนอราคาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 

                                    ประกาศ ณ วันที่  ๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5344893 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558