มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี วันสามหนึ่งเดย์ ครั้งที่ 10

 

 มร.ชม. จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี วันสามหนึ่งเดย์ ครั้งที่ 10

          ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ในงานสามหนึ่งเกาหลีเดย์ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกล่าวต้อนรับ ฯพณฯ ชาง ซอ อิก ที่ปรึกษาอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และกล่าวแสดงความยินดีในความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี โดยมี ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

          การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี เนื่องในวันสามหนึ่งเดย์ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นโดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาเกาหลี สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการภาษาเกาหลีกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยที่เปิดสอนวิชาภาษาเกาหลี โดยมีตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาเกาหลีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพ/ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4903789 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558