มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น 1-6 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว

29 ธันวาคม 2559 โดย สุธีย์ สุกะโต
 

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น 1-6  อาคาร 2

กำหนดซื้อและยื่นเอกสารในราคาชุดละ 100 บาท ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม  2560 ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น.

เปิดซองสอบราคาวันที่ 17 มกราคม  2560 เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472708 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558