มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2559

27 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2559

ตามที่ได้มีกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6 – 9 มกราคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บัณฑิตและญาติที่จะเดินทางมาร่วมงานได้ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวทางด้านการจราจรและรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจึงขอเชิญร่วมติดตามรับฟัง รายการพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2559  และรายการสัญจรปลอดภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz. เพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวตลอดช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สนใจสามารถรับฟังออนไลน์ทาง www.radio.cmru.ac.th ระหว่างวันที่ 6 – 9 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลด application CMRU Radio ทาง Play Store เพื่อรับฟังรายการพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อีกช่องทางหนึ่ง

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click

.................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257176 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558