มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางสายเชียงใหม่ - อำเภอแม่ริม เพื่อลดปัญหาการจราจรช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

27 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางสายเชียงใหม่ - อำเภอแม่ริม  

เพื่อลดปัญหาการจราจรช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เนื่องด้วยในระหว่างวันที่  2 – 5 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการฝึกซ้อม รับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ 40 และมีกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 6 - 9 มกราคม 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จึงขอแจ้งประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางสายเชียงใหม่ - อำเภอแม่ริม   ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 18.00 น. และเวลา 21.00 น. – 24.00 น. หากมีความจำเป็นในการสัญจรเส้นทางดังกล่าว ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและอภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้  ทั้งนี้บัณฑิตและญาติสามารถติดตามข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ทางเว็บไซต์ http://www.congratulations.cmru.ac.th/ หรือรับฟังรายการพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2559 และรายการสัญจรปลอดภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz. รับฟังออนไลน์ทาง www.radio.cmru.ac.th ระหว่างวันที่ 6 – 9 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลด application CMRU Radio ทาง Play Store เพื่อรับฟังรายการพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ 


              ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click

.................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4903790 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558