มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มร.ชม. เปิดรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

27 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เปิดรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน หลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู เริ่มเปิดสมัครวันที่ 4 มกราคม 2560  เปิดเรียนวันที่ 21 มกราคม 2560 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885-513 หรือ 053 -885 – 541 และ 084-803-4363 (คุณชัยพร)  หรือดูรายละเอียดทาง www.edu.cmru.ac.th
ที่มาข้อมูล – ภาพ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click

.................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5100907 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558