มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เตรียมความพร้อมการถ่ายทอดโทรทัศน์ ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เตรียมความพร้อมการถ่ายทอดโทรทัศน์ ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ นำโดย อาจารย์อุไร ไชยเสน อาจารย์ศุภณิช จันทร์สอง พร้อมด้วยนางสาวณฐรักษ์ พรหมราช นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการและนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2559 เข้าเตรียมความพร้อมส่วนการถ่ายทอดโทรทัศน์                     ดำเนินการขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทอดสดภายในห้องส่ง ห้องสื่อสารมวลชน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ และตรวจสอบจุดเชื่อมและส่งสัญญาณโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้ทำการฝึกซ้อมทดลองออกอากาศการถ่ายทอดสด ในห้องส่งและภาคสนามทั้งทีมช่างภาพเคลื่อนไหวและผู้ดำเนินรายการ เพื่อทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพออกอากาศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 9 มกราคม 2560 โดยสามารถรับชมได้ทุกจุดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งยังสามารถรับชมผ่านทาง แอพพลิเคชั่น Rajabhat Congrats Live  บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า Rajabhat Congrats Live ใน Playstore แล้วกดติดตั้งสำหรับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟน ระบบ IOS ติดตามชมได้ทาง www.cmrutv.cmru.ac.th

ที่มาข้อมูล: อาจารย์อุไร ไชยเสน อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ: อาจารย์อุไร ไชยเสน อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

      และนายวีรภัทร อินทรรุจิกุล นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

      

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

 

.................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257177 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558