มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน  สาธารณรัฐประชาชนจีน – ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2560
มร.ชม. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน – ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2560             ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการ...
8 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับ คณะผู้บริหาร - บุคลากร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เยือนรั้วดำเหลืองร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มร.ชม. ต้อนรับ คณะผู้บริหาร - บุคลากร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเยือนรั้วดำเหลืองร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
8 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบ   การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ หนุนโครงการหมวกกันน็อคล็อกชีวิต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ย้ำเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบ การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ หนุนโครงการหมวกกันน็อคล็อกชีวิต...
7 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหารจาก Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน
ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับผู้บริหารจาก Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน   เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหารและคณา...
7 ธันวาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับนานาชาติ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดั...
6 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากราชภัฏสกลนคร
ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากราชภัฏสกลนคร           เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์และบุคลากรด้านโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษ...
6 ธันวาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 17/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6...
6 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
5 ธันวาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มร.ชม. ร่วมกิจกรรม
                    คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน"                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แ...
3 ธันวาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
รั้วดำ – เหลือง สานสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร จัดการแข่งขันกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11
                        รั้วดำ – เหลือง สานสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร จัดการแข่งขันกีฬา “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ครั้งที่ 11

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5100907 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558