ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ ประจำปี 2560
                    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีเกษรมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ โดยมีปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมวางพานพุ่มสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดิน ซึ่งภายในการประกอบ...
4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. ประชุมชี้แจงกำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุและบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศล
มร.ชม. ประชุมชี้แจงกำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุและบวชเนกขัมมะ ถวายเป็นพระราชกุศล             ---> เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.ถนัด  บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงกำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุและบวชเนกขัมมะของมหาวิทยาลัย ให้แก่ผู้บริหาร คณาจ...
4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารและคณาจารย์ มร.ชม. ร่วมงานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41
                    ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในฐานะแขกผู้มีเกียรติและกรรมการตัดสินให้คะแนนการประกวด ประจำงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 Chiangmai Flower Festival 2017 ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีการแสดงนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดนางง...
4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีเปิด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ในพิธีเปิดได้รีบเกียรติจากนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 Chiangmai Flower Festival 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560                    โดยปีนี้เป็...
4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี โดยในการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯมีผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ เพื่อสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบด...
4 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรภาษาจีน มร.ชม. จัดนิทรรศการเปิดประตูสู่อารยธรรม มหัศจรรย์แห่งแดนมังกร ครั้งที่ 35
หลักสูตรภาษาจีน มร.ชม. จัดนิทรรศการเปิดประตูสู่อารยธรรม มหัศจรรย์แห่งแดนมังกร ครั้งที่ 35
3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รั้วดำ – เหลือง หนุนมติคณะรัฐมนตรี จัดโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะกายและใจที่ดีให้แก่คณาจารย์และบุคลากร สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน พร้อมสนองมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมกับ กยศ. และเหล่ากาชาด จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  มร.ชม. ร่วมกับ กยศ. และเหล่ากาชาด จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4”
1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560
                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560                    ในที่ประช...
31 มกราคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้นำนักศึกษารั้วดำเหลืองพบผู้บริหาร มร.ชม. มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยผู้สบภัยภาคใต้  เตรียมส่งต่อศูนย์ประสานงานราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้นำนักศึกษารั้วดำเหลืองพบผู้บริหาร มร.ชม. มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยผู้สบภัยภาคใต้ เตรียมส่งต่อศูนย์ประสานงานราชภัฏร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4158439 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558