มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
มร.ชม. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึก...
11 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
                    ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560                    เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูเกีย...
10 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำเนินงาน
มร.ชม. จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกา...
10 สิงหาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี ม.พายัพ คนใหม่
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมแสดงความยินดีอธิการบดี ม.พายัพ คนใหม่            ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธ...
9 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ตามรอยศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
                    พ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ตามรอยศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ใ...
8 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้า...
7 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาและถวายสักการ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมวางพวงมาลาและถวายสักการ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำป...
6 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมพลังมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน
                    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมพลังมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน                    สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษและหัวหน้าหมู่เรียน ในฐานะผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคของนักศึกษา เพื่อหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน โดยมีผู...
6 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น
                    การแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น                    ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วยท่า...
4 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าหารือองคมนตรี เร่งเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าหารือองคมนตรี เร่งเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                    คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่วางแผนจะทำการเปิดสอนในระดั...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4853790 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558