ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
โรงเรียนวชิราลัยคว้าชัยฟุตบอลชาย ปิดฉากสวยงาม กีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนวชิราลัยคว้าชัยฟุตบอลชายกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560รับถ้วยรางวัลเกียรติยศรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร บวงสรวงพระพิฆเนศวรและสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และพิธีทำบุญอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร บวงสรวงพระพิฆเนศวรและสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และพิธีทำบุญอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส คณะผ...
29 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีมอบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาประเดิมรุ่นแรก  การันตีประสบการณ์ด้านกิจกรรมตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
         มร.ชม. จัดพิธีมอบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาประเดิมรุ่นแรก
28 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน JOB FAIR by CMRU 2017 เพื่อให้นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานว่างจากบริษัทชั้นนำ
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน JOB FAIR by CMRU 2017 เพื่อให้นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานว่างจากบริษัทชั้นนำ                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน JOB FAIR by CMRU 2017 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าและประชาชนท...
26 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 14
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 14 ...
26 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
กองบริหารงานบุคคล มร.ชม. จัดประชุมหน่วยงานเพื่อจัดทำแบบสำรวจเชิงประจักษ์ Evidence - Based รอบที่ 2
กองบริหารงานบุคคล มร.ชม. จัดประชุมหน่วยงานเพื่อจัดทำแบบสำรวจเชิงประจักษ์ Evidence - Based รอบที่ 2        เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการกอง ห...
25 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
ผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัว...
24 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ประเดิมวันแรก
  ประเดิมวันแรก "ตลาดนัดชุมชน ตามเศรษฐกิจพอเพียง" ราชภัฏเชียงใหม่เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผลิตทางการเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
23 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เพิ่ม...
23 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงานประมาณ พ.ศ. 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงานประมาณ พ.ศ. 2561                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงานประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4527104 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558