ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ กสท. โทรคมนาคม และบริษัท แพคกอน จำกัด เดินหน้าโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ กสท. โทรคมนาคม และบริษัท แพคกอน จำกัด เดินหน้าโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก                    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณธีรชัย ด่านวณิชวงศ์ ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท. ผู้แทนคุณชัยยุทธ สันทนานุการรองกรรมการผู้จั...
14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ
มร.ชม. น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ           ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเ...
14 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.ชม. พร้อมคณะผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้าป่า  ยอดรวมกว่า 7 แสน จัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มร.ชม. พร้อมคณะผู้บริหารร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ยอดรวมกว่า 7 แสน จัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
12 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช        ...
10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. เดินหน้าจัดประชุมหารือหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ สร้างมาตรฐานระดับสากล
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าจัดประชุมหารือหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ สร้างมาตรฐานระดับสากล                    ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการเปิดหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินนานาชาติ หลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อา...
10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560
                    การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาว...
9 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาธิต มร.ชม. เปิดอาคารปฐมวัย เตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2560
  สาธิต มร.ชม. เปิดอาคารปฐมวัย เตรียมความพร้อมปีการศึกษา 2560           ดร.ถนอม อินทร...
8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                    การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา สะสอง , อาจารย์ภัทรกมล รักสวน และ...
6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษารั้วดำ – เหลือง
อัครราชทูตที่ปรึกษา สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษารั้วดำ – เหลือง             ----> อัครราชฑูตที่ปรึกษา สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษ “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – สหรัฐอเมริกา และถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในฐานะนักการทูต แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
                    การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ                    คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ , อาจารย์ เจิมขวัญ รัชชุศานติ และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จอห์นน...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4158441 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558