ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิทยาลัยแม่ฮ...
17 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการคุณภาพของบัณฑิต ในชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการคุณภาพของบัณฑิต ในชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน                    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่อ...
16 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักปั่นราชภัฏภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมปั่นพิชิตดอยสุเทพ
นักปั่นราชภัฏภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมปั่นพิชิตดอยสุเทพ "พิงคนครเกมส์"                 ...
16 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
บุคลากร 8 ราชภัฏภาคเหนือ ร่วมกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากร “พิงคนครเกมส์” คึกคัก
บุคลากร 8 ราชภัฏภาคเหนือ ร่วมกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากร “พิงคนครเกมส์” คึกคัก             
12 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วม “สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วม “สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560...
6 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปี ประจำปี 2560
มร.ชม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปี ประจำปี 2560 ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ อั...
5 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559         ----> สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559----> เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาว...
5 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช และสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช และสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เม...
4 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. มอบทุนนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม
มร.ชม. มอบทุนนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ...
3 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4527104 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558