มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 60 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดการประชุมอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
            สำนักทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการประชุมอาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประเมินผล อาคาร 3 มหาวิท...
4 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2559
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. ครั้งที่ 6/2559
            สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
28 พฤษภาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมการจัดการความรู้   การจัดทำวิทยานิพนธ์บนระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-thesis)
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดประชุมการจัดการความรู้การจัดทำวิทยานิพนธ์บนระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (
25 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีปิดโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค ASEAN MUSIC&DANCE CONNECTIVITY 2016
            รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะวิทยากรทางด้านวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์ จากประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ครู-อาจารย์และนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมความ...
23 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
22 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการ “ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา” โดยกรมพลศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            กรมพลศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬา” ฟุตซอล ฟุตบอล วอลเลย์บอลและแบดมินตัน (ขั้นพื้นฐาน) ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2559 โดยวันสุดท้ายของการฝึกอบรมได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม
18 พฤษภาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมทอดผ้าป่ามูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนระดมทุนพัฒนาการศึกษา
มร.ชม. ร่วมทอดผ้าป่ามูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนระดมทุนพัฒนาการศึกษา ...
18 พฤษภาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ CODICT ประเทศฟิลิปปินส์
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์ CODICT ประเทศฟิลิปปินส์          ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยรศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Councils of Deans for information technology (CODICT) ประเทศ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472712 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558