มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 60 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้แทนคณะผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
            เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ผู้แทนคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
15 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มร.ชม. ร่วมการประชุมสัมมนา “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558”
            เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558” ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วม...
14 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มร.ชม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม
            เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" เนื่องในวโรกาสมหามงคลปีพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา เป็นวาระที่พสกนิกรชา...
9 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. มอบความสุขเยาวชนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
            เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดเวทีมอบความสุขเป็นของขวัญวันเด็กให้กับเยาวชนตัวน้อยที่มาร่วมสนุกในกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ทุกวิทยาลัย ได้จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานตลบอบอวลไปด้วยความสุขทั้งงาน โดยยังได้เนรมิตสวนสนุกขนาดย่อมให้น้องๆ ที่มาร่วมงานได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆมา...
อธิการบดี มร.ชม. เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ”
            เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุมกาสะลอง (ห้องประชุม 5) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการอบรมสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.ถนอม อินทรกำเนิด
มร.ชม. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา  เยือนรั้วดำเหลืองภายใต้โครงการ The Embassy Speakers Program
มร.ชม. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาเยือนรั้วดำเหลืองภายใต้โครงการ The Embassy Speakers Programเมื่อวันที่  8 มกราคม 2559    ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์  ธรรมโม รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะมนุษ...
5 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. พร้อมลุยกันเกราเกมส์ อธิการบดีให้โอวาทย้ำเน้นสปิริตด้านกีฬา
            เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้โอวาทควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ทัพดำ-เหลือง ก่อนเดินทางสู้ศึกกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมย้ำลงแข่งขันด้วยสปิริตกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมสร้างชื่อเสียงให้แด่มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ทัพนักกีฬารั้วดำ-...
5 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2559
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงให
5 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. นำคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงมุทิตาสักการะและขอพรปีใหม่ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระเถระผู้ใหญ่และพระสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนชาวราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะและขอพรปีใหม่ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระเถระผู้ใหญ่และพระสงฆ์ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจในการทำงาน อาทิ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทอง) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร , พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสว...
2 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ชาวราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวตั้งแต่ในอดีต ทั้งนี้ได้รับเมตตาจาก พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าอาวาสวัดวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำพระภิกษุสามเณร จำนวน 99 รูป รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอดีตอธิการบดี อดีต...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5085047 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558