มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มร.ชม.  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ. เชียงราย
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ. เชียงราย
9 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่เวียงบัว  ภายใต้โครงการ  รวมพลคนจิตอาสาร่วมพัฒนาสระอโนดาต
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่เวียงบัว ภายใต้โครงการ  รวมพลคนจิตอาสาร่วมพัฒนาสระอโนดาต
8 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสานพลังประชารัฐจัดบรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสานพลังสู่การพัฒนาท้องถิ่น”
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสานพลังประชารัฐจัดบรรยายพิเศษ“ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสานพลังสู่การพัฒนาท้องถิ่น”
6 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานเปิดตัวเห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานเปิดตัวเห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์                    ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเข้าเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการและงานแถลงข่าว การค้นพบเห็ดชนิดใหม่ของโลก ที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า “เห็ดทรัฟเฟิ...
6 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น
                    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น                    ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากเทศบาลเมืองฮิกาชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอ...
2 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้แทนสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมประชุมระบบและกลไกการเข้าศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มใช้ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561  '
ผู้แทนสถานศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมประชุมระบบและกลไกการเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มใช้ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561  '
2 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560                    ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ...
31 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู  (SEA – Teacher Project) ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู
31 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2560
                    องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2560                    ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2560 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดย องค์การนักศึกษา...
30 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากการร่วมจัดแสดงนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จากการร่วมจัดแสดงนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมหัวส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากล...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4853802 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558