ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม  ๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙”                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “สืบสานงานศิลป์แผ่นดินพ่อ เพื่อน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ รั...
ผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ประจำปี 2560
                    ผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ประจำปี 2560                    ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทรา...
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูของครู
  สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาครูของครู                                
31 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอย่หัวรัชกาลที่ 3 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560                    นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า(รัชกาลที่3)” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทย...
28 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เชิญร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เชิญร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง​       ...
24 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรายการวีทีวีนิวส์ ทางสถานีโทรทัศน์วีทีวีเคเบิลทีวี จังหวัดเชียงใหม่
                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรายการวีทีวีนิวส์ ทางสถานีโทรทัศน์วีทีวีเคเบิลทีวี จังหวัดเชียงใหม่                    ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรายการ WETV NEWS ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์วีทีวีเคเบิลทีวี ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 สำนักงานวีทีวีเคเบิลทีวี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อประชา...
24 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมโครงการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมโครงการอบรม "พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน"
23 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านดำ-เหลือง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านดำ-เหลือง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                    ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารสำนักงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภ...
22 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Shiga University
                    คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Shiga University                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การผู้บริหารจาก Shiga University ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภ...
20 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 89 ปี และฉลองตราตั้งพัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญ หลวงพ่อเจ้าคุณพระมงคลศิริ (พระครูวรวรรณาภรณ์-หลวงพ่ออินทร์คำ อินทวัณโณ)
                    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 89 ปี และฉลองตราตั้งพัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญ หลวงพ่อเจ้าคุณพระมงคลศิริ (พระครูวรวรรณาภรณ์-หลวงพ่ออินทร์คำ อินทวัณโณ)                    ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยก...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4304414 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558