มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    การนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการนำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยรา...
22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2560
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2560                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ลานอเนกกิจกรรม อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนิทรรศการแสดง...
22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
การแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นการจัดการแข่งขันเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อหาตัวแทน...
22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าดูพื้นที่ปฏิบัติงานอาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
                    คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าดูพื้นที่ปฏิบัติงานอาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม                    อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าดูพื้นที่การปฏิบัติงานภายในอาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยอาคารหลังนี้เป็นอาคารสำหรับการจัดการด้านการบริ...
22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 และ ครั้งที่ 3/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 และ ครั้งที่ 3/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิ...
22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ชาวรั้วดำเหลืองร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “กยศ .รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 5
ชาวรั้วดำเหลืองร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “กยศ .รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 5”                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ “กยศ .รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กองทุน...
22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ ประจำปี 2561
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ ประจำปี 2561                    เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม...
22 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหารและคณาจารย์ มร.ชม. ร่วมงานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 42
                    ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 42                    ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในฐานะแขกผู้มีเกียรติและกรรมการตัดสินให้คะแนนการประกวด ประจำงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 Chiangmai Flower Festival 2018 ณ ห...
21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน open house ครั้งที่ 9
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน open house ครั้งที่ 9           ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ Open House ครั้งที่ 9 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพั...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342537 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558