มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ตัวแทน นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมเดินทางเยือนมาเลเซีย  ร่วมโครงการ Passage  to Asean  Journey  2018
  ตัวแทน นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมเดินทางเยือนมาเลเซีย ร่วมโครงการ Passage  to Asean  Journey  2018                        
13 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับ Visiting Professor จาก Jeju National Unversity สาธารณรัฐเกาหลี
ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับ Visiting Professor จาก Jeju ...
12 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม 20 สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน  รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จับมือร่วม 20 สถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนบน  รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์
7 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “รวมใจภักดิ์ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์”
มร.ชม. จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “รวมใจภักดิ์ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมเปิดงานนิทรรศการ “ใต้...
5 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับอาจารย์จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น พร้อมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน
ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับอาจารย์จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น พร้อมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน
มร.ชม.พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการ SEA – Teacher Project   ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2560 ตัวแทนนักศึกษาไทยร่วมแบ่งปันประสบการณ์ฝึกสอนฟิลิปปินส์ - อินโดนีเซีย
5 นักศึกษาไทยรั้วดำเหลือง ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการ SEA – Teacher Project  ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2560 แบ่งปันประสบการณ์ฝึกสอนต่างแดน ณ ฟิลิปปินส์ - อินโดนีเซีย
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561
                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษาที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งและพิธีการรับ-ส่งหน้าที่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 พร...
28 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                    สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                    สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกยีรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช...
24 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ผลการคัดเลือกนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA
ผลการคัดเลือกนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการคัด...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342537 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558