มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านจัดประชุม การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านจัดประชุม การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา                    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
20 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 14/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่...
19 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษากับนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน National Chin-Yi University of Technology
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษากับนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยน National Chin-Yi University of Technology                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน National Chin-Yi University of Technology ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 15 กันายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชถัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยในปีการศึกษา 2560 ม...
18 กันยายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย มร.ชม. จัดงาน
หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย มร.ชม. จัดงาน "นาฏยนิพนธ์" ประจำปีการศึกษา 2560 ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ล้านนาและความงดงามทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงนาฏศิลป์   ผศ.พรพิมล วงศ์สุ...
18 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2560                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 “เรือชนะคลื่น” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้...
16 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดอบรมบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีสู่ความเป็นเลิศการให้บริการ
                    สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดอบรมบุคลากร สร้างทัศนคติที่ดีสู่ความเป็นเลิศการให้บริการ                    วันที่ 16 กันยายน 2560 ณ เบลล์วิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ รวมทั้งสร้าง...
12 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดโครงการพัฒนานักศึกษา
                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดโครงการพัฒนานักศึกษา "American Film Showcase Program"                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา...
12 กันยายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. หารือเตรียมความพร้อมการจัดประชุม SEA – Teacher Project รุ่นที่ 4
มร.ชม. หารือเตรียมความพร้อมการจัดประชุม SEA – Teacher Project รุ่นที่ 4 ----> เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประ...
11 กันยายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
11 กันยายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4853790 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558