ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น
                    การแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น                    ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วยท่า...
4 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าหารือองคมนตรี เร่งเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าหารือองคมนตรี เร่งเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                    คณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรศาสตร์พระราชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่วางแผนจะทำการเปิดสอนในระดั...
4 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกันพัฒนาศักยภาพร้านค้าโชห่วยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกันพัฒนาศักยภาพร้านค้าโชห่วยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพร้านค้าโชห่วย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเ...
4 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560          LIVE with SCI & TECH – INNOVATION and FUN
  มร.ชม. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560         LIVE with SCI & TECH – INNOVATION and FUN             
4 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2560
มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
3 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33   เยือนรั้วดำเหลืองหารือแนวทางพัฒนาการดำเนินงานในความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เยือนรั้วดำเหลืองหารือแนวทางพัฒนาการ...
2 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานนิทรรศการการจัดการความรู้ เรื่อง “KM กับการพัฒนาองค์กร”
                    สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการการจัดการความรู้ เรื่อง “KM กับการพัฒนาองค์กร”                    ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการการจัดการความรู้ เรื่อง “KM กับการพัฒนาองค์กร” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรได้เผยแพร่และแลกเปลี่...
2 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2...
1 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9”
28 กรกฏาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
                    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560                    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วม พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4671504 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558