ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ใสสะอาด ป.ป.ช. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในระดับสูง
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ใสสะอาด ป.ป.ช. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในระดับสูง       ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับคะแนนในระดับสูง 77.60 คะแนน         ดร.ถนัด  บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมแล...
11 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเรียนฟรี 1 ปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาผู้ทำความดีต่อสังคม
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเรียนฟรี 1 ปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาผู้ทำความดีต่อสังคม                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นางสาวอาลิษา อาษาราษฏร์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพร...
10 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จับมือชาวตำบลริมเหนือ  ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล “เปลี่ยนขยะให้เป็นกองบุญ”
มร.ชม. จับมือชาวตำบลริมเหนือ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีขยะรีไซเคิล “เปลี่ยนขยะให้เป็นกองบุญ”
9 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดแถลงข่าวกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 33
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดแถลงข่าวกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 33          ----> เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงร่วมชิงชัย 6 ชนิดกีฬา รวมทั้งสิ้น 67 ทีม ในการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One อายุไม่เกิน 17 ปี ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 ----> เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  สิงฆราช ร...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการก่อมลพิษหมอกควันและป้องกันดูแลสุขภาพ
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการก่อมลพิษหมอกควันและป้องกันดูแลสุขภาพ                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดการก่อมลพิษหมอกควันและป้องกันดูแลสุขภาพ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ณ ลานด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและผลกระทบที่จะเก...
ผู้บริหาร มร.ชม. รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8  ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา USTCM 2017
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 University Sports Tournament of Chiang Mai 8th 2018 (USTCM 2018)                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารจา...
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประชุมหารือเตรียมการประกวดวงดนตรีดุริยางคศิลป์-คีตศิลป์พื้นบ้านล้านนา
                    นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประชุมหารือเตรียมการประกวดวงดนตรีดุริยางคศิลป์-คีตศิลป์พื้นบ้านล้านนา                    ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมหารือเตรียมการประกวดวงดนตรีดุริยางคศิลป์-คีตศิลป์พื้นบ้านล้านนา ณ ห้องประชุมสภามหา...
ผู้บริหาร มร.ชม. เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรี                    เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและวางพานพุ่มดอกไม้ สด และ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อถ...
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ...
นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมสภามหาวิทยาลัย ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
                    นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกรรมสภามหาวิทยาลัย ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่                    ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในกิจกรรม ๖ เรื่องดี ปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4304412 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558