ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 45 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 มีนาคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สาธิต มร.ชม. จัดงานประจำปี “ชื่นช่อพวงคราม”
                ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน ในกิจกรรมงานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” พร้อมให้เกียรติมอบมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 51 คน พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 60 คน พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลนักเรียนเ...
โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2557-2563)
            เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2557-2563) ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ ...
3 มีนาคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ผู้บริหาร มรภ.ภาคเหนือ พบแม่ทัพภาคที่ 3 หารือถึงแนวทางการลงนามความร่วมมือ โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
                    ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาและกิจการนักศึกษา มห...
3 มีนาคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี มร.ชม. รุกเซ็นเอ็มโอยูกับสถาบันการศึกษาในเกาหลี
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับเกาหลี ด้วยการลงนามสัญญาความร่วมมือถึง 3 แห่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อเปิดทางให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้เข้มข้นมากขึ้น                    รองศาสตราจารย์ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กล่าวว่าเป็นการลงนามเพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือ 2 แห่งคือ1)  Hankuk University of Foreign Studies เพื่อเ...
โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.สส.
            เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และโครงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิ่น ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรา...
กิจกรรม OPEN HOUSE สาธิตวิชาการครั้ง 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม OPEN HOUSE สาธิตวิชาการครั้ง 7 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE สาธิตวิชาการครั้ง 7 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยเชิญโรงเรียนในสังกัดเอกชน รั...
29 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี 2559
                ผศ.สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
29 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
บรรยากาศก่อนการปิดหีบเลือกตั้งและการบรรยากาศนับคะแนน การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มร.ชม.
            ภาพบรรยากาศก่อนการปิดหีบเลือกตั้งและการบรรยากาศนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดนับคะแนนบัตรเลือกตั้งใบแรกของการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่3 คนสุดท้ายของการหย่อนบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรเลือกตั้งนายกองค์การ...
29 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
บรรยากาศการลงคะแนน เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่เป็นกลุ่มผู้นำนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่
27 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ปิดฉาก ฟุตซอลเวียงพิงค์ – ราชภัฏเชียงใหม่ ฟุตซอลคัพ ครั้งที่1  สมายด์ ซอคเกอร์ คลับ – ทีมแม่กัญญา คว้าแชมป์
ปิดฉาก ฟุตซอลเวียงพิงค์ – ราชภัฏเชียงใหม่ ฟุตซอลคัพ ครั้งที่1สมายด์ ซอคเกอร์ คลับ – ทีมแม่กัญญา คว้าแชมป์นายธนากร กองศรีนวล ประธานชมรมฟุตซอล สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานสโมสรเวียงพิงค์ราชภัฏเชียงใหม่กล่าวรายงานสรุปผลการแข่งขันฟุตซอลเวียงพิงค...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4671517 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558