มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 3 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 ตุลาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คลังจังหวัดเชียงใหม่ แนะ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560  ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมโครงการสัมมนาฯ เน้น การเบิกจ่ายตามระเบียบราชการป้องกันการทุจริต
  คลังจังหวัดเชียงใหม่ แนะ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมโครงการสัมมนาฯ เน้น การเบิกจ่ายตามระเบียบราชการป้องกันการทุจริต
12 ตุลาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย “ราชภัฏเชียงใหม่ร้อยดวงใจ แสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”
มร.ชม. จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย “ราชภัฏเชียงใหม่ร้อยดวงใจ แสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”
12 ตุลาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. จัดประชุม SEA - Teacher Project ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เจ้าภาพจัดประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการ SEA - Teacher Project ครั้งที่ 4
11 ตุลาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับ 7 สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ในโอกาสเยือนรั้วดำเหลืองเพื่อความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการศึกษา
มร.ชม. ต้อนรับ 7 สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในโอกาสเยือนรั้วดำเหลืองเพื่อความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการศึกษา
11 ตุลาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์           เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภ...
10 ตุลาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภาคเหนือ และพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภาคเหนือ พร้อมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ในโอกาสที่ทางมหา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ...
6 ตุลาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและรับรอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่  ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มร.ชม. จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายต้อนรับและรับรอง พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
งานบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University Through International Networking”
                    งานบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University Through International Networking”                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University Through International Networking” โดยมีดร. ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงานบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Internationalizing University...
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 15/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามห...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4853802 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558