ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 3 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปี ประจำปี 2560
มร.ชม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปี ประจำปี 2560 ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ อั...
5 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559         ----> สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559----> เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาว...
5 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช และสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช และสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เม...
4 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. มอบทุนนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม
มร.ชม. มอบทุนนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ...
3 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย...
2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
โรงเรียนวชิราลัยคว้าชัยฟุตบอลชาย ปิดฉากสวยงาม กีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 รับถ้วยรางวัลเกียรติยศรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนวชิราลัยคว้าชัยฟุตบอลชายกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560รับถ้วยรางวัลเกียรติยศรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร บวงสรวงพระพิฆเนศวรและสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และพิธีทำบุญอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร บวงสรวงพระพิฆเนศวรและสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และพิธีทำบุญอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหารและคณาจารย์อาวุโส คณะผ...
29 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีมอบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาประเดิมรุ่นแรก  การันตีประสบการณ์ด้านกิจกรรมตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
         มร.ชม. จัดพิธีมอบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาประเดิมรุ่นแรก
28 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน JOB FAIR by CMRU 2017 เพื่อให้นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานว่างจากบริษัทชั้นนำ
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน JOB FAIR by CMRU 2017 เพื่อให้นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งงานว่างจากบริษัทชั้นนำ                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน JOB FAIR by CMRU 2017 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าและประชาชนท...
26 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 14
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 14 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 14 ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4304413 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558