มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน open house ครั้งที่ 9
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน open house ครั้งที่ 9           ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานสาธิตวิชาการ Open House ครั้งที่ 9 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพั...
17 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ราชภัฏเชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจีน  ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561
ราชภัฏเชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจีนฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561
16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
เจ้าภาพร่วม 3 สถาบัน พร้อมจัดกีฬาทัวร์นาเมนต์ USTCM ครั้งที่ 8
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เจ้าภาพร่วม พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน “8th University Sports Tournament of Chiangmai : USTCM” ครั้งที่ 8                    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตร...
16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดเสวนา  “ใบลานดิจิทัล: การอนุรักษ์และการเผยแพร่” ส่องทิศทางคัมภีร์ใบลาน  ภาคเหนือ ประเทศไทย และต่างประเทศ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดเสวนา “ใบลานดิจิทัล: การอนุรักษ์และการเผยแพร่” ส่องทิศทางคัมภีร์ใบลาน ภาคเหนือ ประเทศไทย และต่างประเทศ    ...
15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการ SEA teacher project ภาคเรียนที่2/2560
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการ SEA teacher project ภาคเรียนที่2/2560
15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรั้วดำเหลือง จัดงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์”  และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2561
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรั้วดำเหลือง จัดงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปี 2561
14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดเสวนา “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เตรียมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน
                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดเสวนา “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เตรียมเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน                    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา “ศาสตร์พระรา...
14 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” สืบสานพระราชปณิธาน  “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” สืบสานพระราชปณิธาน “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”                    วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) เมื่อเวลา 08.39 น. ณ มณฑลพิธีลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุ...
13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1
                    ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 "มอกล้วยไข่เกมส์"                    ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้...
13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ผู้บริหาร มร.ชม. รับฟังการนำเสนอโครงการ Smart University
ผู้บริหาร มร.ชม. รับฟังการนำเสนอโครงการ Smart University ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104542 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558