ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 2 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” ประจำปีการศึกษา 2559
                    งานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” ประจำปีการศึกษา 2559                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมงานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมให้เกียร...
11 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 University Sports Tournament of Chiang Mai 7th 2017 (USTCM 2017)                    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์มาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 University Sports Tournament of Chiang...
11 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงเจตจำนงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้                    ในพิธีลงนาม TOR (Terms of Reference) ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ และในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาค...
11 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรม STEM Education นักศึกษาครู สายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรม STEM Education นักศึกษาครู สายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2                  ----> นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สายวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
10 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. มอบทุน แก่ นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น  ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ม.ชิกะ และ ม. เทนริ ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ แดนซากุระ
มร.ชม. มอบทุน แก่ นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ม.ชิกะ และ ม. เทนริ ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ แดนซากุระ
10 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน JOB&EDUCATION FAIR ประจำปีการศึกษา 2559
                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมแนะแนว หางานทำ และศึกษาต่อ JOB&EDUCATION FAIR ประจำปีการศึกษา 2559                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมแนะแนว หางานทำ และศึกษาต่อ JOB&EDUCATION FAIR ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีรองศา...
10 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและผู้อำนวยการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและผู้อำนวยการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับคณบดีและผู้อำนวยการสถาบันในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเช...
10 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบโล่เกียรติยศ ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ควบวาระการดำรงตำแหน่ง
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบโล่เกียรติยศ ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ควบวาระการดำรงตำแหน่ง เพื่อแสดงความขอบคุณในการร่วมกันบริหารมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 4 ปี                    ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มห...
9 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมรับนโยบายสานต่องานกิจการนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมรับนโยบายสานต่องานกิจการนักศึกษา               เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย นายสยาม กันหาลิลา ปฏิบั...
คณะผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
                    คณะผู้บริหารและบุคลากร มร.ชม. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ                    คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบิ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4062800 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558