ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 ตุลาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะกรรมการจัดเตรียมงานบัณฑิตานุสรณ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมหารือการจัดงานบัณฑิตานุสรณ์ ประจำปี 2560
คณะกรรมการจัดเตรียมงานบัณฑิตานุสรณ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมหารือการจัดงานบัณฑิตานุสรณ์ ประจำปี 2560      เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานการจัดงานบัณฑิตานุสรณ์ ประจำปี 2560 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานบัณฑิตานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บัณฑิตรุ่นที่ 41 ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมต้อนรับบัณ...
17 ตุลาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน  ณ Tainan University of Technology ประเทศไต้หวัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ณ Tainan University of Technology ประเทศไต้หวัน
16 ตุลาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมเตรียมการและตรวจพื้นที่ พิธีพระราชทานปริญญาภาคเหนือ 2560
การประชุมเตรียมการและตรวจพื้นที่ พิธีพระราชทานปริญญาภาคเหนือ 2560                    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและต้อนรับ นายวิวัฒน์ เชาวน์วาณิชย์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔ พร้อมคณะ และผู้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการและตรวจพื้นที่ จากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยว...
16 ตุลาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คลังจังหวัดเชียงใหม่ แนะ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560  ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมโครงการสัมมนาฯ เน้น การเบิกจ่ายตามระเบียบราชการป้องกันการทุจริต
  คลังจังหวัดเชียงใหม่ แนะ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมโครงการสัมมนาฯ เน้น การเบิกจ่ายตามระเบียบราชการป้องกันการทุจริต
12 ตุลาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย “ราชภัฏเชียงใหม่ร้อยดวงใจ แสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”
มร.ชม. จัดพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย “ราชภัฏเชียงใหม่ร้อยดวงใจ แสดงความอาลัยถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”
12 ตุลาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. จัดประชุม SEA - Teacher Project ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เจ้าภาพจัดประชุมประเมินผลการดำเนินโครงการ SEA - Teacher Project ครั้งที่ 4
11 ตุลาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ต้อนรับ 7 สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ในโอกาสเยือนรั้วดำเหลืองเพื่อความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการศึกษา
มร.ชม. ต้อนรับ 7 สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในโอกาสเยือนรั้วดำเหลืองเพื่อความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการศึกษา
11 ตุลาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์           เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภ...
10 ตุลาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภาคเหนือ และพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภาคเหนือ พร้อมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ต้านภัยทุจริต”                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ในโอกาสที่ทางมหา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4739586 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558