ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 มิถุนายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศน์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้...
26 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด
                    พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จาก ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ เจ้าของบริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด                    กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ...
24 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมเดินขึ้นดอยฯ ประจำปีการศึกษา 2560
มร.ชม. จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมเดินขึ้นดอยฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ---> เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมงานกิจกรรมเดินขึ้นดอย ไหว้สาครูบาเจ...
23 มิถุนายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. จัดปฐมนิเทศ นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รหัส ๖๐ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
มร.ชม. จัดปฐมนิเทศ นศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รหัส ๖๐ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐   ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบ...
23 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2017  “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”
  ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Lanna Expo 2017 “ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”
23 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุน...
23 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยอาจารย์ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการท...
23 มิถุนายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ต้อนรับผู้บริหารจาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น
มร.ชม. ต้อนรับผู้บริหารจาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศน์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 มิถุนายน 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Baise University สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหารือการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาของ ๒ สถาบัน
มร.ชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จาก Baise University สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหารือการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาของ ๒ สถาบัน
23 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 3 ราย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 3 ราย                ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เปิดเผยว่า เพื่ออนุวัตตามมาตรา 27 และมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้ช่วย...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4442621 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558