ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรายการวีทีวีนิวส์ ทางสถานีโทรทัศน์วีทีวีเคเบิลทีวี จังหวัดเชียงใหม่
                    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรายการวีทีวีนิวส์ ทางสถานีโทรทัศน์วีทีวีเคเบิลทีวี จังหวัดเชียงใหม่                    ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรายการ WETV NEWS ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์วีทีวีเคเบิลทีวี ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 สำนักงานวีทีวีเคเบิลทีวี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อประชา...
24 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมโครงการอบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมโครงการอบรม "พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน"
23 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านดำ-เหลือง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านดำ-เหลือง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                    ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารสำนักงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภ...
22 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Shiga University
                    คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Shiga University                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การผู้บริหารจาก Shiga University ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภ...
20 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 89 ปี และฉลองตราตั้งพัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญ หลวงพ่อเจ้าคุณพระมงคลศิริ (พระครูวรวรรณาภรณ์-หลวงพ่ออินทร์คำ อินทวัณโณ)
                    คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 89 ปี และฉลองตราตั้งพัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญ หลวงพ่อเจ้าคุณพระมงคลศิริ (พระครูวรวรรณาภรณ์-หลวงพ่ออินทร์คำ อินทวัณโณ)                    ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยก...
20 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราช...
20 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2560                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั...
16 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ และพิธีฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้ง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                    พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ และพิธีฉลองค...
13 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น
                    คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น                    ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเ...
13 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” ประจำปีการศึกษา 2559
                    งานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” ประจำปีการศึกษา 2559                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมงานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมให้เกียร...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4040925 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558