ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 มกราคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
รก.ผอ.สนอ. มร.ชม. เข้าสวัสดีปีใหม่ ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่
                                                                     รก.ผอ.สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. เข้าสวัสดีปีใหม่ ผอ.ส.ทร.11 เชียงใหม่
14 มกราคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
FM 88.5 MHz มร.ชม. ร่วมกับชุมชนบ้านกู่เต้าและเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560
FM 88.5 MHz มร.ชม. ร่วมกับชุมชนบ้านกู่เต้าและเทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560                      ----> ผู้ปกครองชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้าและใกล้เคียง นำบุตรหลานร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 ณ วัดกู่เต้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อย่างคึกคัก----> งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยทีมงานสถ...
มร.ชม. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบโควตา 2560  ประเภทความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
                         เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารอบคัดเลือก (โควตา) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในระด...
13 มกราคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดสอบภาษาอังกฤษคัดเลือกนักศึกษารอบโควตา หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2560
มร.ชม. จัดสอบภาษาอังกฤษคัดเลือกนักศึกษารอบโควตา หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2560                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการสอบภาษาอังกฤษ การจัดการธุรกิจระ...
13 มกราคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบโควตา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
sมร.ชม. จัดสอบคัดเลือกนักศึกษารอบโควตา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา
21 ธันวาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ตัวแทนบุคลากร มร.ชม. ศึกษาดูงานด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ตัวแทนบุคลากร มร.ชม. ศึกษาดูงานด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ม.ราชภัฏสวนสุนันทานายนราธิป ปากหวาน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะบุคลากรในโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 41 คน  เข้าศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวย...
21 ธันวาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
กองกลาง สนอ. มร.ชม. จัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองกลาง สนอ. มร.ชม. จัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรนายนราธิป ปากหวาน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะบุคลากรใน...
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
            เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ สำหรับนักศึกษาในคณะ จำนวนกว่า ๖๕๐ คน ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการอบรมเน้นการให้ข้อคิดแนวทางในการออกไปศึกษาเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง...
17 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมสืบสานศิลปะการขับซอ  จัดอบรม“การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับซอ”
  มร.ชม. ร่วมสืบสานศิลปะการขับซอ จัดอบรม...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4304416 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558