มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 สิงหาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน เพื่อแสดงผลงานด้านต่างๆจากโครงการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
                    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน เพื่อแสดงผลงานด้านต่างๆจากโครงการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน                    รศ. ว่าที่ รต.สกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการมหกรรม คืนความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนิทรรศก...
3 สิงหาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดการบรรยายพิเศษทางพระพุทธศาสนา  เรื่อง “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร” (Lost in a Fragmented Age)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดการบรรยายพิเศษทางพระพุทธศาสนา เรื่อง “หลงทางในยุคแห่งเสรีภาพข่าวสาร” (Lost in a Fragmented Age)
30 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ชมรมจิตอาสานักศึกษาภาคพิเศษ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ชมรมจิตอาสานักศึกษาภาคพิเศษ มร.ชม. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
22 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการ “ป.บัณฑิต จิตอาสา 999 ดารารัตน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9”
คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการ “ป.บัณฑิต จิตอาสา 999 ดารารัตน์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9”        อ.ดร.วชิรา เครือคำอ้าย รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั...
21 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดประชุมเสวนาเรื่อง การผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดประชุมเสวนาเรื่อง การผลิตสินค้าการเกษตร เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
18 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ภาพบรรยากาศภายในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”
ภาพบรรยากาศภายในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย” ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู...
7 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ร่วมตักบาตรฟังธรรมเพื่อสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2560
บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมตักบาตรฟังธรรมเพื่อสิริมงคล ประจำปีการศึกษา 2560
7 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมใจถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงโฉม  เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้อมใจถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงโฉม เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560
6 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2560
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2560  
6 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9
นักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476702 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558