มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.  จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์มืออาชีพให้กับอาจารย์ประจำคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์มืออาชีพให้กับอาจารย์ประจำคณะ   ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...
30 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษา ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม                           สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนัก...
30 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ อบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการอ่าน
บัณฑิตวิทยาลัย ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย
25 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักเรียน นักศึกษา พร้อมเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
นักเรียน นักศึกษา พร้อมเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560                      บรรยากาศช่วงเช้าก่อนการเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สนามสอ...
5 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. บริการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการบริการวิชาการ
5 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เนรมิตสนามจตุราคารเป็นดินแดนแห่งจินตนาการ  โชว์ผลงานประติมากรรมฝีมือนักศึกษากว่า 54 ชิ้นงาน ผ่านนิทรรศการ Creative Sculptures
ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เนรมิตสนามจตุราคารเป็นดินแดนแห่งจินตนาการ โชว์ผลงานประติมากรรมฝีมือนักศึกษากว่า 54 ชิ้นงาน ผ่านนิทรรศการ Creative Sculptures
4 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เปิดโอกาสแก่ผู้สนใจศึกษาการสร้างภาพยนตร์ เชิญผู้สร้างหนัง sci-fi “The Deepest” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ผ่านการสัมมนา Video Making Beginners
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เปิดโอกาสแก่ผู้สนใจศึกษาการสร้างภาพยนตร์                        เชิญผู้สร้างหนัง sci-fi “The Deepest” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.  จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อบริการวิชาการความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ
  คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อบริการวิชาการความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ
2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัด โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัด โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2
29 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น  พร้อมลงนามความร่วมมือกับชุมชน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมลงนามความร่วมมือกับชุมชน

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5085047 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558