มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา มร.ชม. จัดงานแสดงดนตรี Light in Dark, Music in the Night นิทรรศการทางดนตรีศึกษาและการแสดงผลงานทางดนตรี ประจำปี 2560
                    สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานแสดงดนตรี Light in Dark, Music in the Night                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการทางดนตรีศึกษาและการแสดงผลงานทางดนตรี ประจำปี 2560 “Light in Dark, Music in the Night” การแสดงดนตรีและผลงานทางดนตรีจากทฤษฏีใน...
28 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นศ. สโมสรคณะวิทย์ มร.ชม. ลงพื้นที่ จิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น
นักศึกษาสโมสรคณะวิทย์ มร.ชม. ลงพื้นที่ จิตอาสารวมใจพัฒนาท้องถิ่น              ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
23 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ วันที่ 22 มีนาคม 2560
                    กีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสุขภาวะที่แข็งแรงสมบูรณ์                    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นักกีฬาจากคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของแต่ละสี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 2560ถ่ายภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัม...
20 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560
                    สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560                    อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเต...
15 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการ “ประถมศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู”
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการ “ประถมศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู”               ---> ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ประถมศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู ภาระ...
14 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วัยโจ๋ขาแดนซ์จัดเต็มรวมทีมโชว์สเต็ปแข่งขันเต้น  ทีม Maleficent Project   ชนะใจกรรมการคว้าแชมป์ CMRU Belief Cover Dance Contest
วัยโจ๋ขาแดนซ์จัดเต็มรวมทีมโชว์สเต็ปแข่งขันเต้น  ทีม Maleficent Projectชนะใจกรรมการคว้าแชมป์ CMRU Belief Cover Dance Contest
11 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดอบรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรม "วัฒนธรรมข้าว 4 ภาค"
11 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น   โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย 4 แห่ง
10 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณาจารย์ บุคลากร รั้วดำ - เหลือง ร่วมกิจกรรมกีฬา ในโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 2560
คณาจารย์ บุคลากร รั้วดำ - เหลือง ร่วมกิจกรรมกีฬา ในโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 2560                          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามนักกีฬาจากแต่ละสี เข้าร...
กีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ วันที่ 9 มีนาคม 2560
กีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสุขภาวะที่แข็งแรงสมบูรณ์                    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นักกีฬาจากคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของแต่ละสี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 2560ถ่ายภาพ : งานประชาสัมพันธ์ , คณะวิทยาการจัดการ , สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ นักศึกษาภาควิชานิเ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4853808 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558