มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

13 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. จัดงานรดน้ำดำหัวครูศิลป์ครั้งที่ 8 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
                    ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานรดน้ำดำหัวครูศิลป์ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560)                    คณะครู อาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานรดน้ำดำหัวครูศิลป์ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...
10 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่มอบสื่อ - จัดกิจกรรมกระตุ้นประชาชนหมู่บ้านเป้า  ตระหนักความสำคัญการคัดแยกขยะ มุ่งลดประมาณขยะและสร้างรายได้สู่ชุมชนจากการรีไซเคิล
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่มอบสื่อ - จัดกิจกรรมกระตุ้นประชาชนหมู่บ้านเป้าตระหนักความสำคัญการคัดแยกขยะ มุ่งลดประมาณขยะและสร้างรายได้สู่ชุมชนจากการรีไซเคิล
นิเทศศาสตร์ราชภัฏฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนภายใต้ชื่อ “T + Social รู้ทันสื่อ”เตรียมผุดเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ
นิเทศศาสตร์ราชภัฏฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนภายใต้ชื่อ “T + Social รู้ทันสื่อ” เตรียมผุดเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ" สร้างความตระหนักใน...
นักศึกษาภาคพิเศษรั้วดำเหลืองผนึกกำลังทำดีเพื่อสังคมรวมพลจัดทำแนวกั้นไฟป่า อ.เชียงดาว  หวังลดปัญหาไฟป่า - บรรเทาภัยแล้ง คืนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชน
นักศึกษาภาคพิเศษรั้วดำเหลืองผนึกกำลังทำดีเพื่อสังคมรวมพลจัดทำแนวกั้นไฟป่า อ.เชียงดาวหวังลดปัญหาไฟป่า - บรรเทาภัยแล้ง คืนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชน
8 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
พ่อเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017
พ่อเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017            ----> ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017” ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 เมษายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เ...
4 เมษายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการรณรงค์โครงการ
    นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการรงณรงค์ลดการบริโภคอาหารเค็ม รายวิชาการโม้มน้าวใจสำหรับนิเทศศาสตร์ เพื่อการกระตุ้น "ใส่ใจ ไร้เค็ม" แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้าของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเอาใจใส่ และคำนึงถึงวิธีการเลือกบริโภคอาหารให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตในปัจบันที่ผู้คนเลือกรับประทานอาหารนอกบ้าน และ ไม่สะดวกในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อปรุงแต่มื้ออาหารด้ว...
ชมรมลูกเสือ มร.ชม. จัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับความรู้ทั่วไปให้ความรู้แก่นักศึกษา  เตรียมความพร้อมการเป็นผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
ชมรมลูกเสือ มร.ชม. จัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับความรู้ทั่วไปให้ความรู้แก่นักศึกษา เตรียมความพร้อมการเป็นผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
2 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักศึกษาภาคพิเศษ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
นักศึกษาภาคพิเศษ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
งานนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์  “ART THESIS EXHIBITION 2017”
งานนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ “ART THESIS EXHIBITION 2017”                        นักศึกษาสาขาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ “ART THESIS EXHIBITION 2017” โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดส...
30 มีนาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ วันที่ 29 มีนาคม 2560
กีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสุขภาวะที่แข็งแรงสมบูรณ์                    นักกีฬาจากคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของแต่ละสี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 2560 โดยในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการแข่งขันแชร์บอลระหว่างสีม่วงกับสีเขียว และการแข่งขันฟุตซอลระหว่างสีฟ้ากับสีส้ม

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4853793 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558