ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2 ธันวาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดงานสัมมนา “ฅนเขียนบท”
                    นักศึกษาแขนงวิชาการสื่อสารมวลชนและแขนงวิชาการโฆษณา ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาเรื่อง “ฅนเขียนบท” ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีคุณวรรณแวว หงส์วิวัฒน์ ทีมเขียนบทซีรี่ย์ Hormones วัยว้าวุ่น และ I Hate You I Love You ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย               ...
2 ธันวาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแสดงคอนเสิร์ต “เพลงของพ่อ”
                    ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแสดงคอนเสิร์ต “เพลงของพ่อ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ต “เพลงของพ่อ” โดย ภาควิชาดนตรีและศิลปะกา...
30 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการรณรงค์วันเอดส์โลก
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์วันเอดส์โลก ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียง...
29 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ส่งมอบสื่อ กิจกรรมผสานสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์กับชุมชน
  มร.ชม. ส่งมอบสื่อ กิจกรรมผสานสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์กับชุมชน เมื่อที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ผศ. สมบัติ สิงฆ...
23 พฤศจิกายน 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
วิทยาการจัดการ มร.ชม. จัด BIZ START UP @ CMRU
วิทยาการจัดการ มร.ชม. จัด BIZ START UP @ CMRU                 ----> ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรรม BIZ START UP @ CMRU
22 พฤศจิกายน 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
หนังสือทำมือ กิจกรรมดีๆ กับ CMRU Library Fair 2016
หนังสือทำมือ กิจกรรมดีๆ กับ CMRU Library Fair 2016                                  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหน...
22 พฤศจิกายน 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร
มร.ชม. จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร                            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมร...
20 พฤศจิกายน 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม.ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก “ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน”
มร.ชม.ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก “ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน”                  ----> วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือกลุ่มร่วมประหยัดพลังงาน จัดการบรรยาย “2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ----> อาจาร...
20 พฤศจิกายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำเอกสารด้านการเรียนการสอน ตำรา และบทความวิชาการสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ น...
18 พฤศจิกายน 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
เผยภาพเบื้องหลังความภาคภูมิใจ  “มหาสำเภา” ประเพณียี่เป็ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เผยภาพเบื้องหลังความภาคภูมิใจ“มหาสำเภา” ประเพณียี่เป็ง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ           สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4050120 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558