ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
            เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ สำหรับนักศึกษาในคณะ จำนวนกว่า ๖๕๐ คน ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการอบรมเน้นการให้ข้อคิดแนวทางในการออกไปศึกษาเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้ง...
17 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ร่วมสืบสานศิลปะการขับซอ  จัดอบรม“การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับซอ”
  มร.ชม. ร่วมสืบสานศิลปะการขับซอ จัดอบรม...
13 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. คว้าชัยการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017
มร.ชม. คว้าชัยการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017 นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีม Oh My Gosh คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017 รุ่นจูเนียร์ ...
11 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สโมสรบุคลากร มร.ชม. ต้อนรับ มรภ.เทพสตรี  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสโมสรฯ
สโมสรบุคลากร มร.ชม. ต้อนรับ มรภ.เทพสตรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสโมสรฯ
8 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาขาการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม. จัดสัมมนา “ก้าวสู่การ เป็นผู้ประกอบการยุค 2017”
สาขาการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม. จัดสัมมนา “ก้าวสู่การ เป็นผู้ประกอบการยุค 2017”นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการสัมมนา ในรายวิชาสัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ EP4902 ภายใต้หัวข้อ “ก...
6 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มร.ชม. ร่วมจัดนิทรรศการ ใบลานและพับสา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มร.ชม. ร่วมจัดนิทรรศการ ใบลานและพับสา หน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ใบลานและพับสา : ภูมิปัญญาการใช้วัสดุธรรมชาติในการบั...
3 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นิเทศศาสตร์  มร.ชม. จัดกิจกรรมบริการวิชาการจัดรายการวิทยุป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
นิเทศศาสตร์  มร.ชม. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ  จัดรายการวิทยุป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
3 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการครุศาสตร์สืบสานตำนานยี่เป็งเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ทำนุบำรุงศาสนาปลูกฝังนักศึกษาเป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการครุศาสตร์สืบสานตำนานยี่เป็งเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ทำนุบำรุงศาสนาปลูกฝังนักศึกษาเป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
3 ธันวาคม 2559 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ทีม 9 CMRU คว้ารางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันซูโม่หุ่นยนต์ SumoBot Compettition
ทีม 9 CMRU คว้ารางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันซูโม่หุ่นยนต์ SumoBot Compettition

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4050120 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558