ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาชมรม MediaCMRU และนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อสายเหนือ “สื่อสาร-สร้างสรรค์-รู้ทันสื่อ”
                    นักศึกษาชมรมมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมฅนทันสื่อสายเหนือ “สื่อสาร-สร้างสรรค์-รู้ทันสื่อ”                    นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. เป็นประธานเปิดงาน ฅนทันสื่อสายเหนือ “สื่อสาร – สร้างสรรค์ – รู้ทันสื่อ” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์...
20 เมษายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จัดอบรมให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ
                        สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Interlink Campus Tour 2017 โดย อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนัก     ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะวิทยากรจากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)        
19 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อ:
มร.ชม. จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อ:"เปลี่ยนเพื่อชีวิตเลือกเพื่ออนาคต" เตรียมถอดบทเรียน จากการเรียนรู้สื่อก่อนนำเสนอบนเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ" 23 เม.ย. นี้
19 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
กองกลาง สนอ. มร.ชม. พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
กองกลาง สนอ. มร.ชม. พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560             ----> เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องเอื้องแววมยุรา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...
13 เมษายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. จัดงานรดน้ำดำหัวครูศิลป์ครั้งที่ 8 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
                    ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานรดน้ำดำหัวครูศิลป์ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2560)                    คณะครู อาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานรดน้ำดำหัวครูศิลป์ครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม...
10 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่มอบสื่อ - จัดกิจกรรมกระตุ้นประชาชนหมู่บ้านเป้า  ตระหนักความสำคัญการคัดแยกขยะ มุ่งลดประมาณขยะและสร้างรายได้สู่ชุมชนจากการรีไซเคิล
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. ลงพื้นที่มอบสื่อ - จัดกิจกรรมกระตุ้นประชาชนหมู่บ้านเป้าตระหนักความสำคัญการคัดแยกขยะ มุ่งลดประมาณขยะและสร้างรายได้สู่ชุมชนจากการรีไซเคิล
นิเทศศาสตร์ราชภัฏฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนภายใต้ชื่อ “T + Social รู้ทันสื่อ”เตรียมผุดเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ
นิเทศศาสตร์ราชภัฏฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนภายใต้ชื่อ “T + Social รู้ทันสื่อ” เตรียมผุดเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ" สร้างความตระหนักใน...
นักศึกษาภาคพิเศษรั้วดำเหลืองผนึกกำลังทำดีเพื่อสังคมรวมพลจัดทำแนวกั้นไฟป่า อ.เชียงดาว  หวังลดปัญหาไฟป่า - บรรเทาภัยแล้ง คืนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชน
นักศึกษาภาคพิเศษรั้วดำเหลืองผนึกกำลังทำดีเพื่อสังคมรวมพลจัดทำแนวกั้นไฟป่า อ.เชียงดาวหวังลดปัญหาไฟป่า - บรรเทาภัยแล้ง คืนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชน
8 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
พ่อเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017
พ่อเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017            ----> ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017” ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 เมษายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เ...
4 เมษายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการรณรงค์โครงการ
    นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการรงณรงค์ลดการบริโภคอาหารเค็ม รายวิชาการโม้มน้าวใจสำหรับนิเทศศาสตร์ เพื่อการกระตุ้น "ใส่ใจ ไร้เค็ม" แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้าของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเอาใจใส่ และคำนึงถึงวิธีการเลือกบริโภคอาหารให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตในปัจบันที่ผู้คนเลือกรับประทานอาหารนอกบ้าน และ ไม่สะดวกในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อปรุงแต่มื้ออาหารด้ว...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4671517 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558