มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ครุศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ระดมความคิด จัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2560-2564
ครุศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ระดมความคิด จัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2560-2564
8 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักวิจัยรั้วดำเหลืองร่วมแสดงงานวิจัยงานอุตสาหกรรมอาหารนานาชาติ  THAIFEX-World of Food Asia 2017
นักวิจัยรั้วดำเหลืองร่วมแสดงงานวิจัยงานอุตสาหกรรมอาหารนานาชาติ THAIFEX-World of Food Asia 2017
5 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.  จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์มืออาชีพให้กับอาจารย์ประจำคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์มืออาชีพให้กับอาจารย์ประจำคณะ   ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...
30 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษา ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม                           สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนัก...
30 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ อบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการอ่าน
บัณฑิตวิทยาลัย ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย
25 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักเรียน นักศึกษา พร้อมเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
นักเรียน นักศึกษา พร้อมเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560                      บรรยากาศช่วงเช้าก่อนการเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สนามสอ...
5 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. บริการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการบริการวิชาการ
5 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เนรมิตสนามจตุราคารเป็นดินแดนแห่งจินตนาการ  โชว์ผลงานประติมากรรมฝีมือนักศึกษากว่า 54 ชิ้นงาน ผ่านนิทรรศการ Creative Sculptures
ภาควิชาศิลปกรรม มร.ชม. เนรมิตสนามจตุราคารเป็นดินแดนแห่งจินตนาการ โชว์ผลงานประติมากรรมฝีมือนักศึกษากว่า 54 ชิ้นงาน ผ่านนิทรรศการ Creative Sculptures
4 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เปิดโอกาสแก่ผู้สนใจศึกษาการสร้างภาพยนตร์ เชิญผู้สร้างหนัง sci-fi “The Deepest” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ผ่านการสัมมนา Video Making Beginners
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เปิดโอกาสแก่ผู้สนใจศึกษาการสร้างภาพยนตร์                        เชิญผู้สร้างหนัง sci-fi “The Deepest” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.  จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อบริการวิชาการความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ
  คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อบริการวิชาการความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4853808 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558