ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 4 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนฟ้าสั่ง อินเตอร์คอมเพล็กซ์  จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จิตให้บริการและความสามัคคี
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนฟ้าสั่ง อินเตอร์คอมเพล็กซ์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร จิตให้บริการและความสามัคคี
14 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักกีฬา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าคว้าเหรียญ ใน “พะเยาเกมส์”
นักกีฬา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เดินหน้าคว้าเหรียญ ใน “พะเยาเกมส์”              ----> แม้จะใกล้เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” เข้าไปทุกที แต่ทัพนักกีฬารั้วดำ – เหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก็ไม่ย้อท้อ เดินหน้าคว้าชัยชนะและเหรียญรางวัลมาครองอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้...
13 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ทัพนักกีฬารั้วดำ - เหลือง มร.ชม. ร่วมกิีฬาบุคลากร สกอ.
ทัพนักกีฬารั้วดำ - เหลือง มร.ชม. ร่วมกิีฬาบุคลากร สกอ. "พะเยาเกมส์"                 ---> ทัพนักกีฬารั้วดำ – เหลือง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา "พะเยาเกมส์" วันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งคณาจารย์และบุคลากรจากรั้วดำ - เหลือง เข้าร่วมจำนวน 9 ชนิดกีฬา รวมจำนวน 90 ...
12 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2560 โดยคณะต่างๆได้จัดกิจกรรม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จ.เชียงใหม่ การจัดโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ในแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สร้างแนวคิดพลเมืองดี และความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาวะ ได้ทรา...
10 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ครุศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ระดมความคิด จัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2560-2564
ครุศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ระดมความคิด จัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2560-2564
8 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักวิจัยรั้วดำเหลืองร่วมแสดงงานวิจัยงานอุตสาหกรรมอาหารนานาชาติ  THAIFEX-World of Food Asia 2017
นักวิจัยรั้วดำเหลืองร่วมแสดงงานวิจัยงานอุตสาหกรรมอาหารนานาชาติ THAIFEX-World of Food Asia 2017
5 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.  จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์มืออาชีพให้กับอาจารย์ประจำคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์มืออาชีพให้กับอาจารย์ประจำคณะ   ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...
30 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
มร.ชม. ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษา ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศเวียดนาม                           สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนัก...
30 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ อบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย โดยใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาการอ่าน
บัณฑิตวิทยาลัย ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย
25 พฤษภาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
นักเรียน นักศึกษา พร้อมเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
นักเรียน นักศึกษา พร้อมเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560                      บรรยากาศช่วงเช้าก่อนการเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ สนามสอ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4671517 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558