ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 28 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ มร.ชม. ถวายเทียนพรรษา 2558
                        ผศ.สมผิว ชื่นตระกูล ประธานชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมสืบสานประเพณีอันดีงาม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ วัดหนองปันเจียง ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
20 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
         สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการนับคะแนนเลือกกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการลงคะแนนมีดังนี้ หมายเลข 1 นายคนึง กาบกันทะ ได้ 115 คแนน หมายเลข 2 นายวสันต์ บุญชัยศรี ได้ 159 คะแนน ใช้สิทธิแต่ไม่ออกเสียง 15 คะแนน บัตรเสีย 2 บัตร โดยมีผู้มาใช้สิทธิ 291 คน จากทั้งหมด 373 คน คิดเป็นร้อยละ 78.02 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
18 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะวิทย์ นำน้องใหม่ จัดนิทรรศการมีชีวิต ตอน วิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการนิทรรศการมีชีวิต ตอน วิทยาศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี
18 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะครุศาสตร์ ประกวดดาวเดือน ภายใต้แนวคิด
            คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประกวดดาวเดือน "SUPER TEACHERS MODEL 2015" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงคอนเสริ์ตจากนักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิ
18 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
  คณะมนุษย์ฯ ประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2558
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประกวดดาว-เดือน
17 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มร.ชม. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ "สร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันระหว่างบุ...
12 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
บุคลากร มร.ชม. รับมือไข้หวัดใหญ่ ร่วมฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558  ที่ผ่านมา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้อง
12 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดถั่งเช่า รุ่นที่ 24
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรการเพาะเ
11 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มรภ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
         มรภ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 นำโดย ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์ นาคนิษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และคุณกนกวรรณ พวงลังกา หะวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ​ หอประชุม มหาวิท...
10 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ภาควิชาภาษาตะวันตก มร.ชม. จัดอบรมสัทศาสตร์ปฏิบัติ
            ผศ.ดร.สิทธิชัย  สาเอี่ยม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก เปิดเผยว่า ภาควิชาภาควิชาภาษาตะวันตก (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัทศาสตร์ปฏิบัติ:การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” ครั้งที่ 7 ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานด้านการออกเสียงพยัญชนะ เสียงสระและการ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4158428 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558