มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 36 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด  จำนวน ๑๑๒ จุด พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด      จำนวน ๑๑๒ จุด พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    ๑. ระบบกล้องวงจรปิด อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่               จำนวน ๖๔ ตัว         &...
13 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๐...
ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว ศูนย์แม่ริม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ณ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองชลประทานส...
12 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) จำนวน 1 ชุด  (ครั้งที่ 2) เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th      หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-...
10 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ  โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้  
30 ธันวาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 - 17 มกราคม 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต จำนวน ๑ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ธันวาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับเอกสาร 30 ธันวาคม 2559 - 5 กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin...
29 ธันวาคม 2559 โดย สุธีย์ สุกะโต
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น 1-6 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ชั้น 1-6  อาคาร 2กำหนดซื้อและยื่นเอกสารในราคาชุดละ 100 บาท ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม  2560 ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น.เปิดซองสอบราคาวันที่ 17 มกราคม  2560 เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป
28 ธันวาคม 2559 โดย สุธีย์ สุกะโต
ร่างประกาศจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณอ่างเวียงบัว ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม  2560
ร่างประกาศจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณอ่างเวียงบัว  ศุนย์แม่ริม  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม  2560

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472711 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558