มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 34 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1 ธันวาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามรายการ ดังนี้             ๑.  ครุภัณฑ์เครื่องดัชนีหักเหแบบอัตโนมัติ ชนิดตั้งโต๊ะ     จำนวน ๑ เครื่อง
30 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน  LED TUBE จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน  LED TUBE จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  .............................................................
30 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ  พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
30 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------   ตา...
25 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงชนิดแบบ Double Beam UV/Visble Spectrophotometer จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------   ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงชนิดแบบ Double Beam UV/Visble Spectrophotometer
25 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา----------------------------------- 
25 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ  (Flow Cytometer)  จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer)  จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
24 พฤศจิกายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของนักศึกษา  จำนวน ๑ หลัง บริเวณพื้นที่เมืองเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ของนักศึกษา จำนวน ๑ หลัง บริเวณพื้นที่เมืองเชียงใหม่...
24 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 พฤศจิกายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช (Pressure Chamber) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช (Pressure Chamber) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร             ผู้มีสิทธิเสน...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257183 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558