มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 31 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 สิงหาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา 1 ปี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา -----------------------------------  
2 สิงหาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการรถยนต์โดยสาร (รถตู้)  ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน แบบมีเงื่อนไข  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายการรถยนต์โดยสาร (รถตู้)  ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน  แบบมีเงื่อนไข   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e...
2 สิงหาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ตู้คอนโทรลลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ รายการ พร้อมติดตั้ง
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้คอนโทรลลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ รายการ พร้อมติดตั้ง ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๑ ราย นั้น  
1 สิงหาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -----------------------------------
22 กรกฏาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  โครงการเสนองานจ้างออกแบบกลุ่มอาคารอเนกประสงค์กิจการนักศึกษา  โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นโครงการเสนองานจ้างออกแบบกลุ่มอาคารอเนกประสงค์กิจการนักศึกษาโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด---------------------------------------------------------------------------            ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศจ้างออกแ...
15 กรกฏาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาเช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา ๑ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นระยะเวลา ๑ ปี  เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
15 กรกฏาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้คอนโทรลลิฟต์โดยสาร อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  จำนวน ๑ รายการ พร้อมติดตั้ง
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้คอนโทรลลิฟต์โดยสาร อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ รายการ พร้อมติดตั้ง                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
15 กรกฏาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามประกาศเลขที่ 1/2559   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัคร
15 กรกฏาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แบบมีเงื่อนไข โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง   11,236,943.64 บาทวันที่ประกาศ  15 กรกฎาคม  2559   วันที่สิ้นสุดวันวิจารณ์  27 กรกฎาคม 2559ติดต่อสอบถาม  งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โทร/โทรสาร   053-885364ตามรายละเอียดดังแนบ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4904284 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558