ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 31 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร (ครั้งที่ 2)
                                                                                                                                ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
17 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างลานจอดรถรถจักรยานยนต์ ศูนย์แม่สา
                                                                                                                                ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
13 สิงหาคม 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬากลางแจ้ง จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๓)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬากลางแจ้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีสอบราคา เพื่อสำหรับให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   โดยกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วย        ๑. อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว)                  
10 สิงหาคม 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศประมูลขายทอดตลาดวัสดุประกอบบ้านพักอาจารย์ จำนวน ๘ หลัง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดวัสดุประกอบบ้านพักอาจารย์ บริเวณหมูบ้านชายทุ่ง จำนวน ๘ หลัง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้  ๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลซื้อวัสดุประกอบบ้านพักอาจารย์ที่ขายทอดตลาด ๑.๑ ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าตามประกาศดังกล่าว
5 สิงหาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบบมีเงื่อนไข  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แบบมีเงื่อนไข  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นระยะเวลา 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558  -  
4 สิงหาคม 2558 โดย สุธีย์ สุกะโต
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาดาดฟ้า อาคารการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
กำหนดรับซอง สอบราคา และยื่นซอง ในวันที่ 4-14 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักอธิการบดี อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในราคาชุดละ 100 บาท
4 สิงหาคม 2558 โดย สุธีย์ สุกะโต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมโรงยิมเนเซียมและถนนหลังสนามกีฬา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมถนนโรงยิมเนเซียมและถนนหลังสนามกีฬา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ 500 บาท  ตั้งแต่วันที่  4-13  สิงหาคม 2558ดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 - 10.30 น. เสนอราคาวันที่  1 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป
19 กรกฏาคม 2558 โดย สุธีย์ สุกะโต
สอบราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2
สอบราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ  วิทยาลัยแม่ฮ๋องสอน ครั้งที่ 2กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 16-28 กรกฎาคม 2558 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างวันที่  24 กรกฎาคม 2558กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่  29 กรกฎาคม 2558
17 กรกฏาคม 2558 โดย สุธีย์ สุกะโต
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมถนนโรงยิมเนเซียมและถนนหลังสนามกีฬา ครั้งที่ 2
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมถนนโรงยิมเนเซียมและถนนหลังสนามกีฬา ครั้งที่ 2 (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2558)ได้ที่  งานพัสดุ   กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  อาคาร 5    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202  ถนนช้างเผือก  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300       โทรศัพท์/โทรสาร 
17 กรกฏาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาจ้างจัดทำปกปริญญาบัตร  จำนวน 21,540  ปก  เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557   แบบมีเงื่อนไข
สอบราคาจ้างจัดทำปกปริญญาบัตร  จำนวน 21,540  ปก  เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557   แบบมีเงื่อนไข  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มีความประสงค์จะจ้างจัดทำปกปริญญาบัตร จำนวน 21,540  ปก   เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4298573 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558