มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
รั้วดำเหลืองเปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
รั้วดำเหลืองเปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
9 กุมภาพันธ์ 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย รภชม ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
บัณฑิตวิทยาลัย รภชม ขอเชิญร่วมฟังเสวนา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดการเสวนาในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันพุธที่  14  กุมภาพันธ์  2561 เวลา  13.00 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 29 (อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ สุดเจ๋ง คว้ารางวัลการแข่งขัน  To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018
สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ สุดเจ๋ง คว้ารางวัลการแข่งขันTo Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018
8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด  ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 นายมนตรี ศิริจันทร์ชื่น ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกั...
5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 3
เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 3 - ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 6 - 25 กุมภาพันธ์ 2561- อบรม วันที่ 4 มีนาคม - 1 เมษายน 2561   Click เพื่อลงทะเบียนหมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย
5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมงาน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ๒๕๖๑”           สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย...
3 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แสดงความยินดีกับนักเรียนหลังได้รับคัดเลือกรับรางวัลอันทรงเกียรติ สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนักเรียนหลังได้รับคัดเลือกรับรางวัลอันทรงเกียรติ สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน             ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย...
2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ
1 กุมภาพันธ์ 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ .รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 5  วันที่ 5 – 6 ก.พ. นี้
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคโลหิต กยศ .รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 5
31 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม.  ขอเชิญร่วมงาน กาดมั่ว คัวกิ๋น 1 ก.พ. นี้
 หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ มร.ชม.

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5577541 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558