มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 มกราคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มร.ชม. เชิญร่วมอบรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มร.ชม. เชิญร่วมอบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ paper 1 (Single License)
11 มกราคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดตั้ง 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนคุณภาพด้านวิชาการมุ่งเป้าพัฒนาท้องถิ่น
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดตั้ง 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนคุณภาพด้านวิชาการมุ่งเป้าพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิ...
11 มกราคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 59 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 59 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ ได้เดินทางไปรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 149 คน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์จึงขอแจ้งให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 สามารถมารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ณ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั...
10 มกราคม 2561 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
ประกาศให้มารับใบปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2559
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ให้มาติดต่อขอรับได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
9 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ผลการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ผ่านมา สามารถตรวจสอบผลการอบรม และลงชื่อเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บศููนย์ภาษาhttp://www.lc.cmru.ac.th/?p=2832
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม เชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนา คุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม เชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม วิถีล้านนา คุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลกผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาว...
8 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษา เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
    เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 2     - ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8 - 25 มกราคม 2561    - เริ่มอบรม วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป     >> ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น รอบที่ 2        หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มาเรียนกองพัฒนานักศึกษาจะหักหน่วยกิตกิจกรรม 3 หน่วย    สอบถามโทร 053-885868
8 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตรศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา 
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน  จัดรณรงค์โครงการ เปิดแอร์ไม่ปิดประตู กี่บีทียูก็ไม่เย็น
นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าพลังงาน จัดรณรงค์โครงการ เปิดแอร์ไม่ปิดประตู กี่บีทียูก็ไม่เย็น นายศุภกิตต์ ใจ...
29 ธันวาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีทำบุญรับศักราชใหม่ 2561  วันที่ 1 มกราคม นี้ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมพิธีทำบุญรับศักราชใหม่ 2561 วันที่ 1 มกราคม นี้ ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342538 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558