มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
รับสมัครนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
รับสมัครนักศึกษา มร.ชม. เข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
29 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมแข่งขัน E-Sport Tournament (เกมส์ROV)
ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมแข่งขัน E-Sport Tournament (เกมส์ROV)   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิท...
28 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบ CMRU-GEP Test
ศูนย์ภาษา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสอบ CMRU-GEP Test สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียด ดังนี้
26 มกราคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้งานสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา องค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และงานวิจัย จำนวน 11 สื่อ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้งานสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา องค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และงานวิจัย จำนวน 11 สื่อสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำเอาองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และมีประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือ ล้านนา องค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านภูมิปัญญา ด้านกรณีศึกษา ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  มาจัดทำเป็นสื่อนวัตกรรมเพื่อการศึกษาในรูปแบบ...
19 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผศ.สมพร มอบหนังสือแก่ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน
ผศ.สมพร มอบหนังสือแก่ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน 
17 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้         - หลักสูตรการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS (4 Skills)สำหรับอาจารย์ จำนวน 48 ชั่วโมง โดยศูนย์ภาษาได้เชิญ Mr. Martin Gordon ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS มาเป็นเวลากว่า 14 ปี และเคยเป็นกรรมการผู้ให้คะแนนการสอบ IELTS (IELTS examiner) มาแล้ว มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยอบรมทุก ๆ วันศุกร์ เวลา 17.00 – 19.00 น. ห้อง 27045 เริ่มอบรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป   ...
17 มกราคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบความสุขสู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โครงการ “เด็กชายแดนแผ่นดินไทย สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบความสุขสู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โครงการ “เด็กชายแดนแผ่นดินไทย สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”                    อาจารย์ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขในการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเยาวชน ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะ...
17 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาวน้อยคนเก่งรั้วสาธิตฯ คว้ารางวัลขวัญใจ Big C Girl Kids 2018
สาวน้อยคนเก่งรั้วสาธิตฯ คว้ารางวัลขวัญใจ Big C Girl Kids 2018
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน----------------------------------          เพื่อให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิท...
15 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”
                                สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”                                                                

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342538 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558