ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19 มกราคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะผู้บริหาร มร.ชม. แสดงมุฑิตาสักการะและขอพรปีใหม่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์
คณะผู้บริหาร มร.ชม. แสดงมุฑิตาสักการะและขอพรปีใหม่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์                 ----> เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงมุทิตาสักการะและขอพรปีใหม่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระเถรานุเถระในจังหวั...
8 มกราคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องดื่มและอาหารเย็นแด่พสกนิกรฯ
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องดื่มและอาหารเย็นแด่ พสกนิกรที่เข้าเฝ้ารอรับเสด็จในวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง โดยมีรายการอาหารพระราชทานดังต่อไปนี้1. บริเวณเต้นท์ที่พักญาติและผู้ปกครองด้านหน้าหอประชุม ทีปังกรรัศมีโชติ      1.1 ก๋วยเตี๋ยวหมู      1.2 ข้าวเหนียวไก่ทอด      1.3 น้ำดื่ม    1.4 น้ำชา กาแฟ2. บริเวณอาคารที่พักญาติและผู้ปกครอง จุดบริการที่ 1      2.1 ผัดซีอิ๊ว ...
29 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. รับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. รับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ประจำปีการศึกษา 2560   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณ...
27 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ  ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2559
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพิเศษพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2559
27 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางสายเชียงใหม่ - อำเภอแม่ริม    เพื่อลดปัญหาการจราจรช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มร.ชม. แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางสายเชียงใหม่ - อำเภอแม่ริม   เพื่อลดปัญหาการจราจรช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องด้วยในระหว่างวันที่  2 – 5 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี...
27 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะครุศาสตร์ มร.ชม.  เปิดรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2559          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพค...
24 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เยือน ม.ขอนแก่น – มรภ.อุดรธานี  แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการศึกษาดูงานความเชื่อมโยงระบบการให้บริการนักศึกษา
มร.ชม. เยือน ม.ขอนแก่น – มรภ.อุดรธานี
22 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  เตรียมความพร้อมการถ่ายทอดโทรทัศน์ ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เตรียมความพร้อมการถ่ายทอดโทรทัศน์ ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให...
19 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นิเทศศาสตร์ภาคพิเศษ มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   โครงการประกวดหนังสั้น
นิเทศศาสตร์ภาคพิเศษ มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดหนังสั้น  "ปั๊ดโทะ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4050121 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558