มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

27 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ทีม OMG โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยชนะการประกวดเต้นประกอบเพลง  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยชนะการประกวดเต้นประกอบเพลง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นางวรารัตน์ หมอดู อาจารย์ประจำวิชาการงานอาชีพ  ในนามผู้ควบคุมทีม นักเรียนผู้ร่วมการประกวดเต้นประกอบทีม ตัวแทนโรงเรียนส...
24 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 รวมจำนวน 63 อัตรา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 39 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 24 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.dhrm.cmru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภั...
24 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
อาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างชื่อคว้าโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2559
อาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างชื่อคว้าโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2559                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สายบัว  เข็มเพ็ชร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ เรื่อ...
23 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต               นายสยาม  กันหาลิลา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีภาวะขาดแคลนโลหิ...
21 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สำนักหอสมุด มร.ชม. เชิญร่วมกิจกรรม A TOUCH OF ASEAN
สำนักหอสมุด มร.ชม. เชิญร่วมกิจกรรม A TOUCH OF ASEAN ...
20 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2560
20 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
กองพัฒนานักศึกษา แจ้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีความประสงค์ เปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินกู้ กยศ. , กรอ. ติดต่อดำเนินการเปิดบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มิ.ย. 2560  บริเวณด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา แจ้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีความประสงค์ เปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินกู้ กยศ., กรอ. ติดต่อดำเนินการเปิดบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มิ.ย. 2560  บริเวณด้านหน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด  แจ้งประกาศเรื่องการทำลายเอกสารของสหกรณ์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด แจ้งประกาศเรื่องการทำลายเอกสารของสหกรณ์
20 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ  สถาบันการศึกษาที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุด ประจำปี 2559
มร.ชม. รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ สถาบันการศึกษาที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุด ประจำปี 2559

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4853807 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558