มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักเรียน รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าเหรียญทองแดง กีฬายิมนาสติก
นักเรียน รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าเหรียญทองแดง กีฬายิมนาสติก "น่านเก...
21 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมแนะแนว หางานทำ และศึกษาต่อ Job and Education Fair ประจำปีการศึกษา 2560
สถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมแนะแนว หางานทำ และศึกษาต่อ Job and Education Fair
21 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สมัครสอบ TOEIC รับจำกัด ถึง 5 เม.ย. 61 นี้
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษาและการท่องเที่ยว  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  สมัครสอบ TOEIC รับจำกัด ถึง 5 เ...
20 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
20 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ สาขาว...
20 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจรับฟังสอบการค้นคว้าอิสระ พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้ประกอบการที่พักแบบโฮสเทล
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจรับฟังสอบการค้นคว้าอิสระ พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้...
20 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
  บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เชิญร่วมรับฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
20 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งข้อมูลการรับนักศึกษาภาคปกติ ป...
9 มีนาคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดโครงการ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา จัดโครงการ "ประกวดออกแบบสื่อ Infographic เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล" สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ "ประกวดออกแบบสื่อ Infographic เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล"  เพื่อสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยีสีเขียว และการใช้ดิจิทัลบนหลักจริยธรรมอันจะเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้งานที่ดีงาม เหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสร...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการ CMRU innovation startup Boot Camp วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2561 มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการ CMRU innovation startup Boot Camp  วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2561 มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5577542 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558