ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 6 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,600 คน โดยนักศึกษาน้องใหม่ที่เข้ารายงานตัว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ...
5 มิถุนายน 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่ ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ในการเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย                    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษ...
1 มิถุนายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560แก้ไขวันเวลาการรับสมัครขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ให้ผู้สมัครลงทะเบียนออนไลน์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร ลงทะเบียนสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักศึกษารั้วดำเหลืองคว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับชาติ  การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
นักศึกษารั้วดำเหลืองคว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับชาติการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษา...
30 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและประชาชน  ร่วมติดตามข่าวสารทางวารสารพิงค์ราชภัฏ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและประชาชนร่วมติดตามข่าวสารทางวารสารพิงค์ราชภัฏ...
30 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แนะนำฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว Matichon e-Library
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนะนำฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว Matichon e-Library
30 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.  ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาสื่อมหาวิทยาลัยด้วยระบบ Digital Signage
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ มร.ชม. ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาสื่อมหาวิทยาลัยด้วยระบบ Digital Signage
25 พฤษภาคม 2560 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษาเปิดลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (เรียนช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560)
ศูนย์ภาษาเปิดลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (เรียนช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด Section ละ 30-45 คนเท่านั้นสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละหลักสูตร
24 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปิดตัวแอพพลิเคชั่นทางการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ชื่อ CMRU APP
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปิดตัวแอพพลิเคชั่นทางการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ชื่อ CMRU APPสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พัฒนาแอพลิเคชั่นทางการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ "CMRU APP" บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android       CMRU APP เป็น Official Application สำหรับมือถือบนระบบปฏิบัติการ Android ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามข่าวสาร ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายใน ปฏิทินวิชาการของนักศึกษา ความเคลื่อนไหวภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
23 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ร่วมกับสถานฝึกประสบการณ์
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถานฝึกประสบการณ์

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4671510 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558