มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 51 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการ “ถนนคนเดินราชภัฏเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง” โดย สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ถนนคนเดินราชภัฏเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง” ณ ลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก ร่วมพิธีเปิดแล...
คณะวิทยาการจัดการขอเชิญชวนเที่ยวงาน “ตลาดนัดวิทยาการจัดการ”
            คณะวิทยาการจัดการขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจร่วมงาน “ตลาดนัดวิทยาการจัดการ” วันที่ 7 - 9 เมษายน 2559 ณ ถนนหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. เชิญร่วมบริจาคโลหิต เตรียมความพร้อมรับมือช่วงเทศกาลสงกรานต์
                                                         กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. เชิญร่วมบริจาคโลหิต เตรียมความพร้อมรับมือช่วงเทศกาลสงกรานต์
มร.ชม. เชิญเที่ยวงาน ตลาดนัดวิทยาการจัดการ  7 – 9 เมษายน 2559
                                                   มร.ชม. เชิญเที่ยวงาน ตลาดนัดวิทยาการจัดการ  7 – 9 เมษายน 2559อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สโมสรนักศึกษาและงานกิจการนักศึกษาและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาช...
มร.ชม.ต้อนรับสงกรานต์ จัดโครงการ “ถนนคนเดินราชภัฏเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง”
                                                     มร.ชม.ต้อนรับสงกรานต์ จัดโครงการ“ถนนคนเดินราชภัฏเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง”ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีม...
คณาจารย์ มร.ชม. ร่วมพิธีถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 พันตำรวจเอก ปรีชา วังปรีชา ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี ประธานในพิธีพร้อมด้วยภริยา เป็นผู้นำกล่าวคำถวายสักการะพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ คณาจ...
30 มีนาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จับมือ ชมรม HUG  ชวนร่วมทำดีแบ่งความสุขปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนบ้านอมลานใน
มร.ชม. จับมือ ชมรม HUG  ชวนร่วมทำดีแบ่งความสุขปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนบ้านอมลานในนายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาชมรม HIG (ประจำปีการศึกษา 2558) เปิดเผยว่า ตามที่นักศึกษาชมรม HUG  ได้ดำเนินการ...
22 มีนาคม 2559 โดย รชานนท์ เชาว์เลขา
กองบริหารงานบุคคล มร.ชม. ประชาสัมพันธ์ การอนุมัติทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการแก่คณาจารย์ประจำ ประจำเดือน มีนาคม 2559
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อนุมัติทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการแก่คณาจารย์ประจำ ประจำเดือน มีนาคม 2559          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกร...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476705 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558