มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 51 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14 มกราคม 2559 โดย นายณัฐพล วงค์ชัย
สำนักหอสมุด มร.ชม ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์ และขยายเวลาในการส่งผลงาน
สำนักหอสมุด มร.ชม ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การประกวดตราสัญลักษณ์ และขยายเวลาในการส่งผลงานด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการออกแบบประกวด ตราสัญลักษณ์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสเสนอผลงานทางความคิด ซึ่งจะนำไปใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้รู้จักสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย ราชภั...
13 มกราคม 2559 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
สอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online
นักศึกษารหัส 56 57 58 คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ สามารถลงทะเบียนสอบ Placement Test โปรแกรม Tell Me More Online โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ - ก่อนวันที่ต้องการสอบ ที่www.registmm.cmru.ac.thกำหนดสอบวันที่ 18-22 มกราคม 2559ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
12 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.สงขลา
            เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีคุณสุนี  พนันตา รักษาการผู้อ...
12 มกราคม 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สามหนึ่งเดย์ ปีที่ 9 ฉลองความสัมพันธ์ มร.ชม.-สถาบันการศึกษาในเกาหลี
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน "วันสามหนึ่งเดย์" ครั้งที่ 9 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี หลักสูตรภาษาเกาหลี และเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี โดยมีการจัดกิจกรรมเสวนา10 ปี หลักสูตรภาษาเกาหลี นิทรรศการวิชาการ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับประเทศ และงานเลี้ยงสังสรรค์และการแสดงวัฒนธรรมไทยเกาหลี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไ...
สถานีวิทยุกระจายเสียง มร.ชม. FM 88.5mHz ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 กับชุมชนบ้านกู่เต้าและเทศบาลนครเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5mHz ร่วมกับชุมชนบ้านกู่เต้าและเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ วัดกู่เต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ งานวันเด็กแห่งชาติของชุมชนบ้านกู่เต้าในปีนี้ ได้รับเกียรติจากนายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณยงยุทธ จันทกูล ประธานชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ได้ร...
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. แจ้งกำหนดการลงนามใบยืนยันค่าธรรมเนียมการศึกษา
นายสยาม  กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่าตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ดำเนินการยืนยันคำขอกู้ผ่านระบบ e-Studentloan ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านม...
มร.ชม. ขอเชิญชวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สมัครทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2558
                                                       มร.ชม. ขอเชิญชวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สมัครทำประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2558กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศแจ้งนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีความประสงค์สมัครประกัน...
มร.ชม. ยินดีนักศึกษารั้วดำเหลืองคว้าตำแหน่งจากเวทีการประกวดงานฤดูหนาว  ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ได้รับตำแหน่งจากเวทีการประกวดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559
มร.ชม.ขอเชิญร่วมการอบรมและแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ
                                                 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมและแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาว...
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ชวนคอละครเวทีร่วมไขความลับ นิเทศโชว์  “ลับ 19”
                                                                                                  นิเทศศาสตร์ มร.ชม. ชวนคอละครเวทีร่วมไขความลับ นิเทศโชว์  “ลับ 19” ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนรับชมละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104539 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558