มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเรื่อง แนวทางการบริหารสำนักทะเบียนและประมวลผลของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-------------------------------------------------
5 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  7 – 8 ส.ค. นี้
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.ราชภัฏเชียงใหม่
4 สิงหาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มร.ชม. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ฯ ครั้งที่ 19
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...
3 สิงหาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ขอเชิญร่วมการสัมมนากลวิธีการนำเสนอภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์  5 สิงหาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมการสัมมนากลวิธีการนำเสนอภาษาไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์  5 สิงหาคม นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่           นางสาวกาญจนา  คุเมา  ประธานโครงการสัมมนากลวิธีก...
31 กรกฏาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ภาควิชาศิลปกรรม - ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ขอเชิญร่วมงาน Art Show 2017 ณ ศาลาร่มโพธิ์
ภาควิชาศิลปกรรม - ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง ขอเชิญร่วมงาน Art Show 2017 ณ ศาลาร่มโพธิ์ ภาควิชาศิลปกรรม - ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วมงาน Art Show 2017 ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมศิลปะมากมาย อาทิเช่น นิทรรศการศิลปะ ดนตรีและการแสดง ร่วมกิจกรรมทางศิลปะมากมาย จำหน่ายของที่ระลึก  พบกันวันที่ 7 สิงหาคม 2560  ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
31 กรกฏาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ เชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการและเสวนาเรื่องความเหมือนและความแตกต่างในงานศิลปะไทยกับญี่ปุ่น
ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ เชิญร่วมงานเปิดนิทรรศการและเสวนาเรื่อง "ความเหมือนและความแตกต่างในงานศิลปะไทยกับญี่ปุ่น"ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น 2560 ...
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย(สสม.) มร.ชม. เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย(สสม.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มร.ชม. www.council.cmru.ac.th
20 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร่งประดิษฐ์ดอกดารารัตน์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เร่งประดิษฐ์ดอกดารารัตน์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดศูนย์การเรียนรู้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 9 ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยา...
20 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูและจิตอาสา  ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูและจิตอาสา ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4853807 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558