มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 เมษายน 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบรอบ ปี 2561
 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP รอบปี 2561 ที่ผ่านมา ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้    1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เผยแพร่ข่าวสาร รอบรั้วดำเหลือง  สู่ชุมชน
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เผยแพร่ข่าวสาร รอบรั้วดำเหลือง  สู่ชุมชน...
ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 มีนาคม 2561
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 มีนาคม 2561 ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้ง ติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
4 เมษายน 2561 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกั้นห้องบริเวณโถงชั้น ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
( สำเนา )ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกั้นห้องบริเวณโถงชั้น ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอ...
มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม
มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม   เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
สาวเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้าตำแหน่ง Miss motor show chiangmai 2018
สาวเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้าตำแหน่ง Miss motor show chiangmai 2018           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ น้องแพม นางสาวชุติกาญจน์ อารีลักษณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับตำแหน...
สาวงาม ว.นานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้าตำแหน่ง Miss Grand Chiang Mai 2018  เป็นตัวแทนเอื้องงามเชียงใหม่ เตรียมประกวด Miss Grand Thailand 2018 ก.ค. นี้
  สาวงาม ว.นานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ คว้าตำแหน่ง Miss Grand Chiang Mai 2018 เป็นตัวแทนเอื้องงามเชียงใหม่ เตรียมประกวด Miss Grand Thailand 2018 ก.ค. นี้  
31 มีนาคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับน้องใหม่ รอบ1/2 บรรยากาศอบอุ่น  พร้อมเผยสาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มเติมในรอบที่ 2 การรับแบบโควตา TCAS61  ยังสมัครได้ถึง 10 เมษายน นี้
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับน้องใหม่ รอบ1/2 บรรยากาศอบอุ่น พร้อมเผยสาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มเติมในรอบที่ 2 การรับแบบโควตา TCAS61 ยังสมัครได้ถึง 10 เมษายน นี้
30 มีนาคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษา เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2560 : รอบที่ 4
เปิดลงทะเบียนอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง รอบที่ 4       – ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2561       – อบรม วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561          Click เพื่อลงทะเบียน
27 มีนาคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญชวนแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี  ๒๕๖๑
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เชิญชวนแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี  ๒๕๖๑สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมสื...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5577541 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558