ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรชม จัดอบรม(คูปองครู) หลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2560
ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรชม จัดอบรม(คูปองครู) หลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2560ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรชม จัดอบรม(คูปองครู) หลักสูตรการพัฒนาครู ปี 2560 ทั้งหมด 4 หลักสูตรดังนี้หลักสูตรอบรม "สื่อ Big Book สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" หลักสูตรอบรม EF (Excutive Function) กับการพัฒนาการสมองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรอบรม การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเ...
4 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดโครงการ“ตลาดนัดชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำเดือน พฤษภาคม  2560 เชิญชวนประชาชนร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า 8 พฤษภาคม นี้ ณ บริเวณลานศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดจัดโครงการ“ตลาดนัดชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำเดือน พฤษภาคม  2560 เชิญชวนประชาชนร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า 8 พฤษ...
4 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. จับมือ ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
มร.ชม. จับมือ ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬา มรภ. ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการแข่งขันกีฬาประเพณี  เจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8
ราชภัฏเชียงใหม่เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬา มรภ. ภาคเหนือ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงานการแข่งขันกีฬาประเพณีเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8 "พิงคนครเกมส์"
2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มร.ชม. จับมือ มช.และม. แม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มร.ชม. จับมือ มช.และม. แม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5
29 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นิเทศ ฯ ( ภาคพิเศษ ) มร.ชม เชิญร่วมสัมมนา Video Making Beginners  30 เมษายน นี้ เรียนรู้เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  นิเทศ ฯ ( ภาคพิเศษ ) มร.ชม เชิญร่วมสัมมนา Video Making Beginners 30 เมษายน นี้ เรียนรู้เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ( ภาคพิเศษ )  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี...
28 เมษายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย  โดยใช้กระบวนการ Active Learning
             ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย โดยใช้กระบวนการ
28 เมษายน 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย มรชม. ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างหรือ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ http://www.graduate.cmru.ac.thและ เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www.academic.cmru.ac.th 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4527104 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558