มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 49 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มรภ.กาฬสินธุ์ การศึกษาดูงานกลุ่มงานการเงินและบัญชี มรภ.เชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นางสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง และรักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านกลุ่มงานการเงินและบัญชี ณ ห้องเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการศึกษาดูงานนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำการเงินและบัญชีในระบบ 3D พร้อมทั้งเสริมสร้างค...
8 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ครั้งที่ 10 จับฉลากแบ่งสายเรียบร้อย พร้อมแข่งขัน 23 ธันวาคม นี้
                    อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสี การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อาจารย์-บุคลากร "ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์" ครั้งที่ 10 ร่วมกันจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาในชนิดกีฬาต่างๆ ทั้ง 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง แชร์บอลหญิง วอลเล่ย์บอลผสม สนุกเกอร์ พร้อมมีมติเพิ่มการแข่งขัน ฟุตบอลในร่ม เพื่อให้อาจารย์-บุคลากรชาย ได้มีเวทีในการแสดงความ...
5 ธันวาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ชาวราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งมหาอุบาสกอุบาสิกา ทอดถวายผ้าป่ามหากุศล สร้างองค์พระมหาเจดีย์
                    คณะสงฆ์ มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล 9,999 กอง เพื่อสมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการนำของ พระเดชพระคุณ ท่านพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้มีดำริให้สร้างปูชนียสถานที่สำคัญไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ณ บริเวณเนินเขาด้านหน...
3 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ประกาศผลการคัดเลือกพ่อดีเด่นและลูกกตัญญู ประจำปี 2558
มร.ชม. ประกาศผลการคัดเลือกพ่อดีเด่นและลูกกตัญญู ประจำปี 2558          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา ค...
3 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.แจ้งกำหนดการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
3 ธันวาคม 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล 9,999 กอง สมทบทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์
                                                                         คณะสงฆ์ มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี...
2 ธันวาคม 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ขอเชิญติดตามรับฟังเทปสัมภาษณ์ เบสท์ The Voice Thailand Season 4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.
ขอเชิญติดตามรับฟังเทปสัมภาษณ์ เบสท์ ผู้เข้าแข่งขัน The Voice Thailand Season 4                สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM88.50MHz. เปิดบ้านต้อนรับหนุ่มหล่อจากรั้วดำเหลือง นายทิฏฐินันท์ อ้นปาน (เบสท์) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เข้าแข่งขันในรายการ...
30 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง
            เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาแขนงการประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "ประชาสัมพันธ์อย่างไรในยุค AEC" ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น ๕ อาคาร ๑๙ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกยีรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานให้พิธีเปิดโครงการ ภายในการจัดโครงการสัมมนาได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากคุณชาติชาย ...
29 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ. ราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชมเชยหนังสั้น พิงคนคร
            นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย ในกลุ่มที่ 2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ในโครงการประกวดหนังสั้นพิงคนคร ในหัวข้อ "รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร" โดยทีมคำเมืองโปรดั่กชั่น ซึ่งมีสถาชิกในทีม ได้แก่ น.ส.ณราวดี  เครือวัง  ชั้นปี 5 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์ , น.ส.นภา  รักษ์ศรีทอง ชั้นปีที่4 
29 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรีอนรู้ เตรียมพร้อม ฝึกปะสบการณ์วิชาชีพ” โดยนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เรีอนรู้ เตรียมพร้อม ฝึกปะสบการณ์วิชาชีพ” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้จัดให้มี...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4904284 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558