ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 4 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

30 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและประชาชน  ร่วมติดตามข่าวสารทางวารสารพิงค์ราชภัฏ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าและประชาชนร่วมติดตามข่าวสารทางวารสารพิงค์ราชภัฏ...
30 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  แนะนำฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว Matichon e-Library
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนะนำฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว Matichon e-Library
30 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.  ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาสื่อมหาวิทยาลัยด้วยระบบ Digital Signage
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์ มร.ชม. ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาสื่อมหาวิทยาลัยด้วยระบบ Digital Signage
25 พฤษภาคม 2560 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
ศูนย์ภาษาเปิดลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (เรียนช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560)
ศูนย์ภาษาเปิดลงทะเบียนหลักสูตรอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง (เรียนช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2560) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด Section ละ 30-45 คนเท่านั้นสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงก่อนวันเปิดเรียนของแต่ละหลักสูตร
24 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปิดตัวแอพพลิเคชั่นทางการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ชื่อ CMRU APP
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาเปิดตัวแอพพลิเคชั่นทางการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้ชื่อ CMRU APPสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พัฒนาแอพลิเคชั่นทางการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ "CMRU APP" บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android       CMRU APP เป็น Official Application สำหรับมือถือบนระบบปฏิบัติการ Android ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามข่าวสาร ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายใน ปฏิทินวิชาการของนักศึกษา ความเคลื่อนไหวภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง...
23 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ร่วมกับสถานฝึกประสบการณ์
คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถานฝึกประสบการณ์
19 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
มร.ชม. เตรียมความพร้อมการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศเช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภานั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สำนักงา...
10 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง แสดงความสามารถคว้าสองรางวัล จากการประกวดฟ้อนเล็บประเภทประชาชนทั่วไป
                    นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากการประกวดฟ้อนเล็บประเภทประชาชนทั่วไป                     เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง นำโดย อาจารย์ว่าที่ร.ต.สรายุทธ อ่องแสงคุณ ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง คุณครูจักรกฤษณ์ แสนใจ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาฯ เข้าร...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4527104 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558