ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 4 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ประกาศแจ้งนักศึกษา มร.ชม. ภาคปกติ รหัส 60 ที่ตกค้าง ติดต่อรับบัตรนักศึกษาภายในวันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2560 นี้เท่านั้น
ประกาศแจ้งนักศึกษา มร.ชม. ภาคปกติ รหัส 60 ที่ตกค้าง
15 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 20
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น นิฮงไซ ครั้งที่ 20 อาจารย์อุรพล  แดนโพธิ์ ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ...
13 กรกฏาคม 2560 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญร่วม เสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม เสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย...
7 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฟังธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการและสมาธิเบื้องต้น
ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญร่วมฟังธรรมะบรรยายเรื่องความดีสากล 5 ประการและสมาธิเบื้องต้น
7 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก รั้วดำเหลือง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก รั้วดำเหลือง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะ "ศิษย์เก่าเกียรติยศ"  ในงาน “ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ”   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์...
3 กรกฏาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560
27 มิถุนายน 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ทีม OMG โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยชนะการประกวดเต้นประกอบเพลง  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าชัยชนะการประกวดเต้นประกอบเพลง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก นางวรารัตน์ หมอดู อาจารย์ประจำวิชาการงานอาชีพ  ในนามผู้ควบคุมทีม นักเรียนผู้ร่วมการประกวดเต้นประกอบทีม ตัวแทนโรงเรียนส...
24 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 รวมจำนวน 63 อัตรา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 39 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 24 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.dhrm.cmru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 10 อาคารราชภั...
24 มิถุนายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
อาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างชื่อคว้าโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2559
อาจารย์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สร้างชื่อคว้าโล่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2559                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สายบัว  เข็มเพ็ชร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ เรื่อ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4671511 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558